Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2004

 

 

Nazwa
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. (74/2004) Pobierz PDF
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ( 73/2004) Pobierz PDF
Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2004 (72/2004) Pobierz PDF
Nabycie akcji spółki Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A. (71/2004) Pobierz PDF
Akredytacje PARP dla DGA w ramach nowego programu strukturalnego SPO WKP (70/2004) Pobierz PDF
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21.12.2004r.(69/2004) Pobierz PDF
Załącznik do raportu 68 Pobierz PDF
Ustalenie jednolitego tekstu Statutu – uchwała Rady Nadzorczej (68/2004) Pobierz PDF
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (67/2004) Pobierz PDF
Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (66/2004) Pobierz PDF
Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczeniowej dot. prowadzenia działalności w Federacji Rosyjskiej (65/2004) Pobierz PDF
Zakończenie realizacji znaczcej umowy - Kompania Węglowa SA (64/2004) Pobierz PDF
Znacząca i istotna umowa (63/2004) Pobierz PDF
Rejestracja przedstawicielstwa w Moskwie Pobierz PDF
Wygrany przetarg – Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w woj. zachodniopomorskim (60/2004) Pobierz PDF
Bieżąca sytuacja Spółki (59/2004) Pobierz PDF
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (58/2004) Pobierz PDF
Umowa znacząca, bieżąca sytuacja kapitału zakładowego spółki zależnej Pobierz PDF
Wpis DGA przez MGiP do rejestru agencji zatrudnienia (56/2004) Pobierz PDF
Kolejne akredytacje PARP dla DGA (55/2004) Pobierz PDF
List intencyjny - nabycie udziałów ( 54/2004) Pobierz PDF
Umowa z Ministrem Gospodarki i Pracy (53/2004) Pobierz PDF
Zmiana terminu raportu za II kwartał SA-QSr II/2004 (52/2004) Pobierz PDF
Akredytacja PARP dla DGA (51/2004) Pobierz PDF
Przekroczenie progu 5% udziału w kapitale przez OFE Allianz Polska (50/2004) Pobierz PDF
Uchwały podjęte przez ZWZ 15.06.04 ( 49/2004) Pobierz PDF
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (48/2004) Pobierz PDF
Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ (47/2004) Pobierz PDF
Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki (46/2004) Pobierz PDF
Doprecyzowanie projektu uchwały WZ w sprawie podziau zysku za 2003 (45/2004) Pobierz PDF
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 15.06.04 (44/2004) Pobierz PDF
Opinia Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki (43/2004) Pobierz PDF
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2003 (42/2004) Pobierz PDF
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (41/2004) Pobierz PDF
Zmiana adresu siedziby Spółki (40/2004) Pobierz PDF
Wyjaśnienie do rozszerzonego raportu za I kwartał 2004 (39/2004) Pobierz PDF
Zarejestrowanie spółki zależnej DGA & SAJA Sp. z o.o. (38/2004) Pobierz PDF
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA - R 2003 (37/2004) Pobierz PDF
Sprostowanie do jednostkowego raportu rocznego SA - R 2003 (36/2004) Pobierz PDF
Umowa z ZUS, umowy Emitenta (35/2004) Pobierz PDF
Zawiązanie spółki Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o. (34/2004) Pobierz PDF
Wstępne wyniki za I kwartał 2004 r ( 33/2004) Pobierz PDF
Przedstawicielstwo DGA w Moskwie ( 32/2004) Pobierz PDF
Data pierwszego notowania akcji - 20.04.04 (31/2004) Pobierz PDF
Decyzja KDPW, planowana data debiutu (30/2004) Pobierz PDF
Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą Emitenta (29/2004) Pobierz PDF
Dane do obliczenia wskaĽników giełdowych (28/2004) Pobierz PDF
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (27/2004) Pobierz PDF
Wynik subskrypcji akcji serii G ( 26/2004) Pobierz PDF
Wynik subskrypcji akcji serii F ( 25/2004) Pobierz PDF
Umowa istotna (24/2004) Pobierz PDF
Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego (23/2004) Pobierz PDF
Wykaz akcjonariuszy na NWZ (22/2004) Pobierz PDF
Odwołanie i powołanie osób nadzorujących (21/2004) Pobierz PDF
Uchwały NWZ (20/2004) Pobierz PDF
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (19/2004) Pobierz PDF
Przydział akcji serii F i G (18/2004) Pobierz PDF
Korekta prospektu ( 17/2004) Pobierz PDF
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej (16/2004) Pobierz DOC
Przyjęcie akcji do KDPW (15/2004) Pobierz PDF
Umowa znacząca (14/2004) Pobierz PDF
Aktualizacja prospektu - cena akcji (13/2004) Pobierz PDF
Aktualizacja prospektu - cena emisyjna (12/2004) Pobierz PDF
Aktualizacja prospektu-przedział cenowy (11/2004) Pobierz PDF
Korekta prospektu (10/2004) Pobierz PDF
Korekta prospektu - umowy BDM PKO BP, audytor (9/2004) Pobierz PDF
Lista akcjonariuszy NWZ (8/2004) Pobierz PDF
Uchwały NWZ (7/2004) Pobierz PDF
Zmiana prospektu - prognoza (6/2004) Pobierz PDF
Korekta prospektu (5/2004) Pobierz PDF
Korekta prospektu (4/2004) Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 3 - Ład korporacyjny Pobierz PDF
Dopuszczenie akcji (3/2004 Pobierz PDF
Terminy publikacji raportów okresowych (2/2004) Pobierz PDF
Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG (1/2004) Pobierz PDF