Wybrane dane finansowe

Dane jednostkowe

 
Wybrane dane finansowe DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
8 532 5 078
6 577
7 867
1 956
5 972
8 159
10 923
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
57 -924
663
2 104
-1 445
-871
-187
1 185
Zysk/Strata brutto
259 -2 256
2 260
2 434
-1 017
-911
-4 751
-3 699
Zysk/Strata netto ogółem
86 -2 188
2 063
2 517
-1 024
-875
-4 751
-3 743
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-994 61
1 164
940
1 376
-3 842
2 247
2 306
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-114 -150
1 486
-1 355
147
1 033
-609
-275
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4 -410
-760
0
-102
-539
-306
-120
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 112 -499
1 890
-415
1 421
-3 348
1 332
1 912
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
0,08 -1,94
1,83
2,23
-0,91
-0,60
-4,20
-0,41
Aktywa razem
24 875 19 885
26 087
27 767
17 468
17 749
23 662
29 673
Zobowiązania razem
11 405 6 501
10 110
13 093
5 311
4 465
9 208
10 162
Zobowiązania długoterminowe
475 441
572
239
348
277
246
215
Zobowiązania krótkoterminowe
10 930 6 060
9 538
12 854
4 963
4 188
8 962
9 947
Kapitał własny
13 470 13 384
15 977
14 674
12 157
13 284
14 454
19 511
Kapitał akcyjny
9 042 9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
11,92 11,84
14,14
12,98
10,76
11,75
12,79
2,16

Dane skonsolidowane

 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
(dane w tys. zł)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
8 825 5 419
6 937
8 325
2 490
7 028
10 028
14 095
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
134 -885
971
2 109
-1 792
-901
-1 807
-231
Zysk/Strata brutto
484 -2 527
2 677
2 547
-1 155
-1 118
-3 482
-4 825
Zysk/Strata netto ogółem
308 -2 468
2 375
2 629
-1 169
-1 118
-3 482
-4 702
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy
307 -2 477
2 489
2 636
-1 196
-1 118
-3 477
-4 642
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-903 -101
991
907
1 426
-3 927
820
1 963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-57 -567
1 628
-1 269
216
942
-18
677
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 -410
-760
0
-102
-243
-306
-120
Przepływy pieniężne netto, razem
-965 -1 078
1 859
-362
1 540
-3 228
496
2 520
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą
0,27 -2,19
2,20
-2,33
-1,06
-0,99
-3,08
-0,51
Aktywa razem
25 695 20 444
27 522
28 778
18 264
18 578
21 914
28 022
Zobowiązania razem
11 512 6 572
11 019
13 890
6 005
5 044
6 977
9 293
Zobowiązania długoterminowe
475 441
572
240
350
280
299
373
Zobowiązania krótkoterminowe
11 037 6 131
10 447
13 650
5 655
4 764
6 678
8 920
Kapitał własny
14 183 13 872
16 503
14 888
12 259
13 534
14 936
18 729
Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy
14 141 13 831
16 471
14 845
12 209
13 510
14 912
18 723
Kapitał akcyjny
9 042 9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
9 042
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
12,51 12,24
14,57
13,13
10,80
11,95
13,20
2,07

Pliki do pobrania

 

 

Nazwa
Wybrane dane finansowe DGA S.A. Pobierz XLSX