ŁAD KORPORACYJNY 2023

 

Rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego wymienione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” zostały zamieszczone poniżej:

Nazwa
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Pobierz PDF