Aktualności

DGA świętuje 30 urodziny!

22 stycznia 2020 roku przypadają okrągłe, 30 urodziny firmy DGA. Cieszymy się, że od 3 dekad "wspieramy wielkich jutra", dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie, a konsultantom za profesjonalizm i zaangażowanie.

Zobacz więcej
Dwie nowe umowy z MEN podpisane

19 grudnia br. Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało z DGA S.A. dwie umowy dotyczące dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty, które będą realizowane przez DGA w wyniku podpisanych umów dotyczą zwiększenia oferty form kształcenia ustawicznego oraz dla określonych regionów i branż.

Zobacz więcej
DGA będzie podnosić kwalifikacje pracowników i osób bezrobotnych z Wielkopolski

To w ramach projektu pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” realizowanego przez DGA S.A. przez najbliższe 2 lata osoby dorosłe z województwa wielkopolskiego będą mogły podnieść, uzupełnić bądź zdobyć nowe kwalifikacje. 29 listopada br. została podpisana umowa na realizację projektu, w którym kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi ponad 4,3 mln zł.

Zobacz więcej
DGA jednym z czterech partnerów programu Dostępność Plus

Innowacyjne rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych - takie projekty będą wspierane w formie grantów w ramach programu Dostęponość Plus realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dziś podpisano umowy z Partnerami, którzy będą przyznawać wspracie funduszy europejskich takim właśnie inicjatywom. Jednym z Partnerów programu jest DGA.

Zobacz więcej
Sprzedaż udziałów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lipca 2019 r. DGA S.A. sprzedała 2 udziały w spółce Blue energy Sp. z o.o. za kwotę 88,1 tys. zł. Udział DGA S.A. w kapitale Spółki zmniejszył się do 15,4%. Wartość sprzedanych udziałów w księgach rachunkowych DGA wynosiła 2,6 tys. zł. Natomiast w dniu 19 lipca 2019 r. DGA S.A. sprzedała wszystkie posiadane akcje spółki CKL S.A. za kwotę 2 tys. zł. Wartość sprzedanych akcji w księgach rachunkowych DGA wynosiła 0.

Zobacz więcej
DGA Optima: sukces wniosku unijnego na budowę szpitala

Z wielką dumą informujemy, że Konsultanci spółki DGA Optima opracowali studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie oraz analizy finansowe dla projektu "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem", w efekcie czego projekt zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 56 milionów euro.

Zobacz więcej
Spółka DGA S.A. Podpisała w dniu 9.01.2019 r. Umowę o dofinansowanie projektu pt. „sukcesja w firmach rodzinnych”

Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” został złożony przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18.

Zobacz więcej