Proszę czekać
Wyłącz preloader

Grupa PTWP w 2022 roku wypracowała ponad 1,5-krotny wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży r/r.

Grupa PTWP w 2022 roku wypracowała ponad 1,5-krotny wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży r/r.

Z dumą ogłaszamy, że w roku 2022 Grupa PTWP, w której DGA S.A. posiada 10,4% akcji, osiągnęła imponujący wynik - ponad 1,5-krotny wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego. Ten znaczący sukces jest efektem wdrożenia strategii, które skoncentrowały się na optymalizacji modelu biznesowego, inwestycjach w rozwój nowych produktów oraz wzmocnieniu procesów wspierających funkcjonowanie naszych spółek.

Podsumowujące sprawozdanie z działalności Grupy PTWP, zatwierdzone przez biegłych rewidentów, jednoznacznie potwierdza, że przyjęte strategie przyniosły Grupie PTWP doskonałe rezultaty. Mimo nieprzewidywalnych wyzwań, takich jak pandemia, wojna w Ukrainie oraz zmiany geopolityczne i gospodarcze, PTWP zdołała odpowiednio dostosować swoją organizację do niestabilnych warunków biznesowych i społecznych.

Rok 2022 był dla PTWP wyjątkowy. Grupa wprowadziła skuteczne rozwiązania, aby utrzymać pozycję na rynku i rozwijać nowe możliwości. Inwestowanie w rozwój nowych produktów pozwoliło zaoferować klientom jeszcze lepsze rozwiązania, a optymalizacja modelu biznesowego przyczyniła się do efektywności działań.

Jesteśmy przekonani, że osiągnięcia Grupy PTWP w roku 2022 stanowią solidną podstawę do dalszego wzrostu i sukcesów w przyszłości. 

Gratulujemy!!!