Skonsolidowany raport roczny za rok 2006

 

 

Nazwa
Stona tytułowa Pobierz PDF
Pismo Prezesa Pobierz PDF
Skonsolidowany raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania Pobierz PDF
Raport biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2006 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Pismo Prezesa Pobierz PDF
Raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania Pobierz PDF
Raport biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Raport okresowy za IV kwartał 2006

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF

Raport okresowy za III kwartał 2006

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF
Wyjaśnienie do sprawozdania finansowego Pobierz PDF

Skonsolidowany raport rozszerzony za I półrocze 2006

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport półroczny PSr 2006 Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki Pobierz PDF
Raport z przeglądu Grupy Kapitałowej DGA Pobierz PDF
Raport biegłego rewidenta z przeglądu DGA Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 1 Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 2 Pobierz PDF

Raport okresowy za II kwartał 2006

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF

Raport okresowy za I kwartał 2006

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF