Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2016

 

 

Nazwa Opis Data
Raport bieżący nr 35/2016 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu "Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB" 16-12-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 34/2016 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 21-11-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 33/2016 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Ja też mogę być przedsiębiorcą” 22-09-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 32/2016 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” 15-09-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 31/2016 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Restart kariery - program outplacementowy w województwie łódzkim” 13-09-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący 30/2016 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce” 06-09-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 29/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2016 r. 19-08-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 28/2016 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 16-08-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 27/2016 Podpisanie umowy znaczącej 11-08-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 26/2016 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 04-08-2016 Pobierz PDF
Raport bieżacy nr 25/2016 Oddalenie odwołania w postępowaniu na świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych 01-08-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 24/2016 Wniesienie odwołania w postępowaniu na świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych 15-07-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 23/2016 Wybór DGA S.A. jako Wykonawcy usługi: Świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych 05-07-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 22/2016 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 30-06-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 21/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. 30-06-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 20/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji 30-06-2016 Pobierz PDF
Powołanie Rady Nadzorczej - załącznik 30-06-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 19/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku 30-06-2016 Pobierz PDF
Uchwały ZWZ - załącznik 30-06-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 18/2016 Podpisanie umowy znaczącej 22-06-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 17/2016 Skup akcji własnych 06-06-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 06-06-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 16/2016 - KOREKTA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - korekta 30-05-2016 Pobierz PDF
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30-05-2016 Pobierz PDF
Projekty uchwał 30-05-2016 Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok 30-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 16/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30-05-2016 Pobierz PDF
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30-05-2016 Pobierz PDF
Projekty uchwał 30-05-2016 Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok 30-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 15/2016 Wybór biegłego rewidenta 30-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 14/2016 Zakończenie skupu akcji własnych 30-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżcy nr 13/2016 Skup akcji własnych 30-05-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 30-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2016 Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów DGA S.A. 23-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2016 Skup akcji własnych 23-05-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 23-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2016 Skup akcji własnych 04-05-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 04-05-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2016 Skup akcji własnych 25-04-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 25-04-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2016 Skup akcji własnych 18-04-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 18-04-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2016 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 14-04-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2016 Skup akcji własnych 11-04-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 11-04-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2016 Skup akcji własnych 04-04-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 04-04-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2016 Skup akcji własnych 29-03-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 29-03-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 03/2016 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego i rezerwy 17-02-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku 21-01-2016 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2016 Skup akcji własnych 11-01-2016 Pobierz PDF
Skup akcji własnych - załącznik 11-01-2016 Pobierz PDF