Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2012

 

 

Nazwa Opis Data
Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2012 Program skupu akcji DGA S.A. 28-11-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2012 Przyjęcie przez DGA S.A. Programu skupu akcji własnych 28-11-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2012 Umowa znacząca 04-09-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2012 Niespełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego znaczącej umowy warunkowej 19-08-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2012 Zmacząca umowa 19-06-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym 27-04-2012 Pobierz PDF
Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2012 Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27-04-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 27-04-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2012 Aneks do umowy znaczącej 25-04-2012 Pobierz PDF
Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2012 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA SA za rok 2011 - załącznik 20-05-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2012 Uzupełnienie informacji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2011 r. 20-04-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2012 Rekomendacja dot. podziału zysku za 2011r. 20-03-2012 Pobierz PDF
Załącznik nr 2 do korekty raportu bieżącego nr 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - korekta 20-03-2012 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do korekty raportu bieżącego nr 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - korekta 20-03-2012 Pobierz PDF
Korekta do raportu bieżącego nr 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - na dzień 27.04.2012r. - korekta 20-03-2012 Pobierz PDF
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - załącznik nr 2 20-03-2012 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - załącznik nr 1 20-03-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - na dzień 27.04.2012r. 12-03-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku 18-01-2012 Pobierz PDF
Załącznik do raportu bieżącego nr 1/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku 04-01-2012 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku 04-01-2012 Pobierz PDF