Proszę czekać
Wyłącz preloader

Umowa o współpracy UAM i DGA

Umowa o współpracy UAM i DGA

7 czerwca podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (UAM), reprezentowanym przez Rektor prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, a firmą DGA, reprezentowaną przez Prezes Annę Szymańską.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy z UAM - mówi Joanna Kubiak - koordynator współpracy po stronie DGA."
Do grona naszych partnerów dołączył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasza współpraca będzie koncentrować się głównie na inkubacji innowacji społecznych, obejmującej organizację wspólnych wydarzeń i inicjatyw, takich jak warsztaty, konferencje, webinary i spotkania networkingowe. Umowa zakłada wsparcie merytoryczne ze strony kadry naukowej, doktorantów i studentów UAM. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Założony w 1919 roku, oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów na 21 wydziałach, w tym w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych, społecznych oraz ścisłych. Uczelnia słynie z wysokiej jakości badań naukowych, współpracy międzynarodowej oraz aktywnego zaangażowania w życie społeczne i kulturalne regionu. UAM kładzie duży nacisk na rozwój innowacji oraz zrównoważony rozwój, co czyni go ważnym ośrodkiem akademickim i badawczym w Polsce.

"Wierzymy, że dzięki tej współpracy łatwiej będzie nam działać na rzecz wymiany wiedzy o innowacjach społecznych. W tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia, ale razem możemy osiągnąć znacznie więcej " - podsumowuje Anna Szymańska.