Droga do zatrudnienia po węglu


 

Pomoc dla obecnych i byłych górników oraz energetyków, pracowników sektora energetyczno-wydobywczego i ich rodzin.

 
 

DGA S.A. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (partner wiodący), ZE PAK S.A. w Koninie, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiebiorczości w Poznaniu, Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Jobs First Sp. z o.o. w Warszawie, powiatem konińskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, powiatem tureckim – Powiatowym Urzędem Pracy w Turku, powiatem kolskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Kole oraz powiatem słupeckim – Powiatowym Urzędem Pracy w Słupcy realizuje projekt o nazwie:
„Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin  zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy „Droga do zatrudnienia po węglu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.
 

Informacje o projekcie

 

Termin realizacji: 29.12.2023 r. – 30.06.2029 r.
Obszar realizacji: Wielkopolska wschodnia
Wartość: 257 142 857,13 PLN


 

Na czym polega projekt?

 
 

Cel projektu to wsparcie 2200 osób z obszaru wielkopolski wschodniej, które w wyniku transformacji energetycznej utraciły pracę lub są zagrożone jej utratą. To przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd skali w Europie, zakładające kompleksową pomoc dla pracowników branży górniczej i energetycznej. Jej efektem będzie podjęcie trwałego zatrudnienia.


Zgłoś się, jeżeli:
•             jesteś zagrożony utratą pracy w GK ZE PAK S.A.,
•             jesteś byłym pracownikiem GK ZE PAK S.A.,
•             jesteś lub byłeś pracownikiem branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym,
•             jesteś członkiem rodziny osób z wyżej wymienionych grup,
•             Twój bliski stracił pracę w górnictwie lub energetyce.

Bardzo ważne: Wszyscy pracownicy GK ZE PAK zarówno obecni, jak i zwolnieni od 01.01.2018, a także członkowie ich rodzin, mają pierwszeństwo udziału w programie.
 

Co oferujemy?

 
  • Indywidualny plan działania.
  • Spersonalizowane doradztwo zawodowe i testy kompetencyjne.
  • Pomoc ekspertów w nowo otwartym Centrum Ofert Zatrudnienia – aktywne  wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych i pisaniu nowoczesnego CV.
  • Indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe podnoszące lub pozwalające zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
  • Wsparcie psychologiczne, prawne, coching.
  • Dodatek relokacyjny oraz dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia.

100% wsparcia w zakresie:
     wyszukiwania ofert pracy,
•     konsultacji dotyczących wyboru pracodawcy,
•     pozyskania ofert pracy z myślą o Twoich indywidualnych kompetencjach,
•     umawiania rozmów kwalifikacyjnych.


Projekt oferuje również pakiet korzyści dla pracodawców
Jesteś pracodawcą, który szuka zaangażowanego pracownika? Zgłoś się do nas, aby skorzystać z pakietu korzyści w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”.

Co zyskujesz jako pracodawca?
  • Wsparcie finansowe w kwocie 168 000,00 zł związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika. Koszty objęte wsparciem to m.in. płace pracowników i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
  • Możliwość doposażenia stanowiska pracy nowego pracownika w kwocie 42 745,56 zł. Wyposażenie/doposażenie stanowiska obejmuje zwrot środków na zakup niezbędnych elementów, takich jak maszyny, urządzenia, sprzęt czy meble.
  • Nie musisz samodzielnie szukać nowych pracowników z potrzebnymi kwalifikacjami. Osoby, które zatrudnisz odbędą konieczne szkolenia zawodowe, dzięki którym zdobędą odpowiednie umiejętności.
  • Nie ponosisz kosztów rekrutacji i przeszkolenia nowo zatrudnionych pracowników. Zaoszczędzone środki możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu.

Subsydiowanie zatrudnienia i refundacja stanowią pomoc de minimis dla pracodawcy.
 

Partnerzy projektu

 

1.    ZE PAK S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

2.    Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań,

3.    Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań,

4.    Jobs First Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,

5.    Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin,

6.    Powiat Turecki – Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek,

7.    Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole, ul. H. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, 

8.    Powiat Słupecki – Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, ul. Piastów 2, 62-400 Słupca.
 

Masz pytania dotyczące wsparcia i projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”? Skontaktuj się z nami.

 
Centrum Ofert Zatrudnienia
DGA S.A.

ul. Zofii Urbanowskiej 9
62-500 Konin

tel.:  601 808 554
tel: 798 183 486
tel. 601 805 244
tel. 61 859 59 00
email: pracapoweglu@dga.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek – Piątek:  8.00 – 16.00

Magdalena Franciszczak
dyrektor projektu
tel. 61 859 59 00
e-mail: magdalena.franciszczak@dga.pl