Proszę czekać
Wyłącz preloader

Andrzej Głowacki przewodniczącym rady WIP-H

Andrzej Głowacki przewodniczącym rady WIP-H
W dniu 10 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
Zgromadzeniem zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2023 r. Dokonano wyboru władz na kolejną, pięcioletnią kadencję: 
  • Prezydentem WIP-H wybrono Wojciecha Kruka;
  • Przewodnicącym Rady WIP-H wybrano dr Andrzeja Głowackiego.
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (www.wiph.pl) zrzesza ponad 250 przedsiębiorców. W ramach Izby funkcjonuje Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Wielkopolski Sąd Arbitrażowy. WIP-H została powołana 10 X 1989 r. W tym roku będzie obchodziła swoje 35 - lecie.