Proszę czekać
Wyłącz preloader

20 LAT DGA S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

20 LAT DGA S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
4 kwietnia 2004 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. debiutowała Spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu – pierwsza i jedyna jak do tej pory firma konsultingowa na głównym parkiecie.

Okres dwudziestu lat cechowały liczne sukcesy jak i dotkliwe porażki. Do tych pierwszych można zaliczyć projekty dotyczące restrukturyzacji polskiej energetyki, promocji i rozwoju usług turystycznych, akceleratora Industry-Lab. Projektów były setki. Trzy lata po debiucie giełdowym, DGA S.A. zatrudniała ponad 250 osób na umowę o prace i 30 osób na kontraktach menedżerskich. Po kilku latach, po fiasku informatycznych projektów, zamknięciu oddziału w Moskwie i nieudanych inwestycjach kapitałowych rozpoczęła się restrukturyzacja DGA S.A. Liczba zatrudnionych zmniejszała się, tworzono odrębne podmioty gospodarcze w oparciu o menedżerów departamentów, zbywano udziały w podmiotach powiązanych.

W „szczycie” rozwoju Grupa Kapitałowa DGA wraz z podmiotami powiązanymi zatrudniała ponad 500 osób. Aktualnie DGA zatrudnia 15 osób na umowę o pracę, generuje przychody na poziomie 8-10 mln zł rocznie. Ze „starego” DGA nie zmieniono dwóch kluczowych akcjonariuszy i jednocześnie od 30 lat członków Zarządu DGA S.A.: Anna Szymańska i Andrzej Głowacki.

Zarząd DGA S.A. jest zainteresowany połączeniem się z podmiotem, który jest zainteresowany funkcjonowaniem na głównym parkiecie GPW S.A.


4 kwietnia 2024 r.
Andrzej Głowacki