Proszę czekać
Wyłącz preloader

Dołącz do naszego zespołu!

Dołącz do naszego zespołu!
Oferta pracy w DGA S.A. - poszukiwana osoba do Departamentu Zarządzania Projektami:
Stanowisko: Zastępca Kierownika projektu (zarządzanie projektem UE/FST)
Miejsce pracy: Poznań
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1. Bieżące wsparcie Kierownika projektu w zarządzaniu projektem UE (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) we wszystkich jego obszarach:
 • nadzór nad zespołem projektowym, podwykonawcami,
 • współpraca z Liderem projektu oraz pozostałymi Partnerami,
 • przygotowanie wkładu do raportów, wniosków o płatność w części merytorycznej oraz innych wymaganych zestawień, a także przygotowywanie innych dokumentów projektowych, np. umów, zapytań ofertowych zgodnie z harmonogramem oraz założeniami projektu.
 • współpraca z zespołem projektowym w celu osiągnięcia celów projektu, w tym nadzór nad realizacją wszystkich zadań w projekcie: rekrutacją Uczestników oraz innymi możliwymi formami wsparcia (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, coaching, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie).
2. Aktywne działania promocyjne projektu poprzez udział w spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach tematycznych, targach pracy itp.
3. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów projektowych.
4. Bieżący monitoring i rozwiązywanie pojawiających się trudności we współpracy z Kierownikiem projektu.

WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z zarządzaniem projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (preferowane doświadczenie w realizacji projektów z EFS w obszarze rynku pracy, projektów aktywizacyjnych, outplacementowych)
 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektem współfinansowanym ze środków unijnych, znajomość wytycznych w zakresie kwalikowalności wydatków oraz praktyczne umiejętności w zakresie stosowania zasady konkurencyjności.
 • Znajomość podstawowych programów wykorzystywanych w pracach biurowych (Word, Excel, PowerPoint).
 • Wysokie umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętność wystąpień publicznych.
 • Umiejętność długookresowego planowania i dobrej organizacji czasu pracy.
 • Odpowiedzialność i nastawienie na osiągniecie założonych rezultatów projektu.
 • Czynne prawo jazdy kat B i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie województwa wielkopolskiego.
Dodatkowo mile widziane:
 • Znajomość regionalnego rynku pracy – województwo wielkopolskie.
 • Doświadczenie w pracy w instytucji rynku pracy, poradnictwa/pośrednictwa pracy; znajomość zasad udzielania i realizacji aktywizacyjnych form wsparcia tj. subsydiowane zatrudnienie, doposażenie stanowiska pracy, pośrednictwo pracy itp.
 
OFERUJEMY
 • umowę o pracę (pełen etat) - stabilne zatrudnienie w firmie giełdowej o ugruntowanej pozycji i ponad 30-letnim doświadczeniu na rynku usług doradczych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – dostosowane do posiadanego doświadczenia i kompetencji (możliwość awansu, premii),
 • możliwość rozwoju zawodowego w różnych obszarach zgodnie z wybranym kierunkiem zainteresowań,
 • zdobywanie praktycznej wiedzy w zakresie funduszy unijnych i zarządzania projektami społecznymi o ciekawej tematyce (m.in. programy outplacement, inkubacyjne, akceleracyjne),
 • komfort pracy codziennej (nowoczesne, kompleksowo wyposażone i klimatyzowane biuro w centrum Poznania, dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami), swobodna i miła atmosfera, możliwość pracy zdalnej (ustalone dni), elastyczne godziny pracy,
 • niezbędne narzędzia do pracy (telefon służbowy, komputer, do wyjazdów służbowych - samochód),
 • benefity pracownicze (opieka medyczna, karta sport, dodatkowe wolne godziny dla rodziców na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Informujemy, że Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji będzie DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji i zostaną usunięte po jej zakończeniu.