Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II

Opis projektu

 
Projekt Akcelerator Innowacji Przemysłowych Industrylab II realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programu akceleracyjne.

Cel główny projektu

 

Rozwój 50 innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez Startupy z terenu całego kraju, stanowiących odpowiedź na potrzeby pięciu Odbiorców Technologii:

 • H. Cegielski-Poznań S.A.;
 • Solaris Bus & Coach S.A.;
 • ROSOMAK S.A.;
 • H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
 • Grupa Unimax S.A.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki przez zindywidualizowane wsparcie (akceleracja) minimum 50 przedsiębiorstw (Startupów) w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, które wpisywać się będą w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i będą dedykowane dla Odbiorców Technologii, których działalność ma kluczowe znaczenie dla Polski. Wśród trzech głównych ścieżek branżowych znajdują się: Przemysłowy Internet Rzeczy, Inteligentne Miasto oraz Biogospodarka. Dzięki opracowanemu przez Akcelerator DGA programowi (4 rundy, każda trwająca od 3 do 6 miesięcy) 50 Startupów otrzyma możliwość skorzystania ze wsparcia w formie grantu (do 200.000 zł), doradztwa eksperckiego (do 50.000 zł) a także wsparcia technologicznego, niezbędnych do opracowania, testowania i wdrożenia rozwiązań.

Grupa docelowa

 
Mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w formie spółki kapitałowej przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zgłoszenia do programu, z siedzibą w Polsce, nie powiązane z akceleratorem tj. DGA S.A. i/lub Odbiorcą Technologii.

Zaplanowane działania

 
 • do 200 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozwój innowacyjnego produktu lub usługi;
 • udział w Demo Day – prezentacji przed inwestorami, mediami oraz potencjalnymi kontrahentami;
 • dostęp do infrastruktury, wiedzy i doświadczenia pracowników Odbiorców Technologii;
 • uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach z zakresu:
  • technik pracy w zespole oraz metodyką pracy scrum,
  • rozwoju modelu biznesowego i weryfikowania założeń biznesowych z klientem,
  • tworzenia prezentacji biznesowych oraz przygotowania do przedstawienia pomysłu inwestorom,
  • finansów i analizy opłacalności prowadzonych projektów;
 • indywidualna praca z mentorem, który pomoże zrealizować ustalone cele i przejść przez kolejne kamienie milowe projektu;
 • dodatkowe wsparcie pre- i postakceleracyjne;
 • możliwość sprzedaży produktów bezpośrednio do klientów, Odbiorców Technologii oraz DGA S.A.;
 • wsparcie w procesie pozyskania dalszego finansowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu: 17 155 358,48 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania: 14 999 991,58 zł.

Okres realizacji

 
2019-01-01 - 2022-12-31

Dane kontaktowe w sprawie projektu

 
 

e-mail: biuro@industrylab.pl

www.industrylab.pl

www.pl-pl.facebook.com/industryIab/

tel.: 505 820 079

tel.: 501 647 303