Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB (pilotaż)

Opis projektu

 

IndustryLab to akcelerator powstały we współpracy firmy doradczej DGA S.A. oraz zakładów H. Cegielski Poznań S.A. w ramach pilotażu ScaleUP (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. to przedsiębiorstwo przemysłowo-produkcyjne, założone przez Hipolita Cegielskiego w 1846 w Poznaniu. Obecnie zajmuje się produkcją rozwiązań z zakresu systemów energetycznych, energii odnawialnej, utylizacji odpadów, innowacyjnych napędów elektrycznych i konstrukcji stalowych. Więcej informacji: http://www.hcp.eu/

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna. Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi. Więcej informacji: http://www.dga.pl

Cel główny projektu

 
Uczestnicy przez 6 miesięcy mogli pracować nad doskonaleniem swojego rozwiązania pod okiem ekspertów i ostatecznie wdrożyć go w zakładach H. Cegielski Poznań lub instytucjach partnerskich. Akcelerator kładzie duży nacisk na dopasowanie tematyczne projektów do przedsiębiorstwa oraz na potencjał współpracy po zakończeniu programu akceleracji. IndustryLab wsparł w ramach projektu 23 zespoły pracujące nad rozwiązaniami z zakresu m.in.: technologii kompozytowych, usług dla sektora OZE, fotowoltaiki, elektroenergetyki, rozwiązań IT dla przemysłu.

Grupa docelowa

 
Akcelerator IndustryLab jest wyjątkowy na tle kraju - skupia swoje zainteresowanie przede wszystkim na przemyśle (przemysł wydobywczy, ciężki, elektromaszynowy, stoczniowy), branży energetycznej i biogospodarce.
 

Projekt skierowany był do startupów z terenu całej Polski tj. mikro i małych przedsiębiorstw działających w formie spółki kapitałowej, nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w odpowiednim rejestrze, którzy nie dokonali podziału zysków i nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Odbiorcą Technologii było duże przedsiębiorstwo, spółka Skarbu Państwa: H.Cegielski-Poznań S.A. z Poznania.

Zaplanowane działania

 
  • Do 180 000 zł dofinansowania. 
  • Dostęp do infrastruktury Partnera/Odbiorcy Technologii.
  • 6 miesięcy wsparcia doradczego i pracy nad modelem biznesowym.
  • Pilotażowe wdrożenie u Partnera i promocja działań.

Okres realizacji

 
2016-12-16 - 2018-03-15

Dane kontaktowe w sprawie projektu

 
Biuro Projektu:
DGA S.A.
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
www.industrylab.pl
Joanna Juszczyszyn-Klimek
tel. 61 859 59 00
email: biuro@industrylab.pl