Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód! – wsparcie aktywizacyjne 200 osób z województwa wielkopolskiego


 

AKTUALNOŚCI

 

02.06.2023 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego "Kierowanie ruchem drogowym" realizowanego w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.

Harmonogram - Kierowanie ruchem drogowym - pobierz
__________________________________________________________________________
31.05.2023 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogramy szkoleń zawodowych: "Magazynier" oraz "Pracownik ochrony fizycznej" realizowanych w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.

Harmonogram - Magazynier - pobierz
Harmonogram - Pracownik ochrony fizycznej - pobierz
__________________________________________________________________________
12.04.2023 r.
Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego: "Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych" realizowanego w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego”.

Harmonogram szkolenia "Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych" - pobierz

__________________________________________________________________________
28.12.2022 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego: "Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży" realizowanego w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.

Harmonogram szkolenia "Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży" - pobierz
__________________________________________________________________________
30.09.2022 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego: "Sekretarka medyczna" realizowanego w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.

Harmonogram szkolenia "Sekretarka medyczna" - pobierz
___________________________________________________________________________

9.09.2022 r. 
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogramy szkoleń zawodowych: "Magazynier" realizowanych w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.

Harmonogram szkolenia "Magazynier" - gr. 6 - pobierz
Harmonogram szkolenia "Magazynier" - gr. 7 - pobierz
___________________________________________________________________________
5.09.2022 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogramy szkoleń zawodowych: "Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC poziom podstawowy i projektowanie CAD" oraz "Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci" realizowanych w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.
Harmonogram szkolenia "Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC poziom podstawowy i projektowanie CAD" - pobierz
Harmonogram szkolenia "Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci" - pobierz
___________________________________________________________________________
2.09.2022 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Lista rankingowa - pobierz
________________________________________________________________________
12.08.2022 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego "Magazynier z obsługą wózka widłowego" realizowanego w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.

Harmonogram szkolenia "Magazynier z obsługą wózka widłowego" - pobierz
___________________________________________________________________________
10.08.2022 r.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem warsztatów interpesonalnych w ramach projektu "Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego".

Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 7 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 8 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 9 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 10 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 11 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 12 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 13 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 14 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 15 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 16 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 17 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 18 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 19 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 20 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 21 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 22 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 23 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 24 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 25 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 26 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 27 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 28 - pobierz
Harmonogram warsztatów interpersonalnych - gr. 29 - pobierz
___________________________________________________________________________
26.07.2022 r.
Poniżej przedstawiamy aktualną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego".

Lista rankingowa - pobierz
____________________________________________________________________________
01.07.2022 r.
Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy harmonogram pośrednictwa pracy w ramach projektu "Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego".

Pośrednictwo pracy - pobierz harmonogram
____________________________________________________________________________
01.07.2022 r.
Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy zaktualizowany harmonogram doradztwa zawodowego w ramach projektu "Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego".

Doradztwo zawodowe - pobierz harmonogram
____________________________________________________________________________
06.06.2022 r.
Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy harmonogram poradnictwa psychologicznego w ramach projektu  „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”.

Poradnictwo psychologiczne - pobierz harmonogram
____________________________________________________________________________
31.05.2022 r.
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy realizację staży zawodowych w ramach projektu pt. „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego” nr RPWP.06.02.00-30-0068/18. Poniżej przedstawiamy harmonogram staży. Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany.

Staże zawodowe - pobierz harmonogram
____________________________________________________________________________
26.05.2022 r.
Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy harmonogramy szkoleń zawodowych w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego” dla grupy 2 i 3.

Harmonogram - grupa 2
Harmonogram - grupa 3
____________________________________________________________________________
13.05.2022 r.
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy harmonogram wsparcia Uczestników/czek Projektu w ramach Poradnictwa psychologicznego.
Harmonogram jest na bieżąco aktualizowany.

Pobierz harmonogram
____________________________________________________________________________

13.05.2022 r.

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób  z woj. wielkopolskiego”
W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkolenia dla grupy 1.

Pobierz załącznik
____________________________________________________________________________
9.05.2022 r.

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy realizację wsparcia z zakresu "Warsztaty Interpersonalne". W załączeniu przedstawiamy harmonogramy zajęć.

Harmonogram - grupa 1
Harmonogram - grupa 2
Harmonogram - grupa 3
Harmonogram - grupa 4
Harmonogram - grupa 5
Harmonogram - grupa 6

____________________________________________________________________________
05.05.2022 r.
Aktualności


05.05.2022r. Harmonogram spotkań doradzctwa zawodowego- aktualizacja 
05.05.2022 r. Lista rankingowa - aktualizacja

20.04.2022 r. Lista Rankingowa

Szanowni Państwo!
W załączeniu przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Lista Rankingowa

20.04.2022 r. Harmonogram spotkań doradzctwa zawodowego

Przedstawiamy również harmonogram wsparcia Uczestników/czek Projektu w ramach Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania.
Harmonogram jest na bieżąco aktualizowany.

Harmonogram doradztwa zawodowego - aktualizacja
____________________________________________________________________________

20.03.2022 r. Rozeznanie rynku – wynajem sal

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań projektu pt. „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego” nr RPWP.06.02.00-30-0068/18 zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na usługę wynajmu sal na spotkania indywidualne Uczestników/czek Projektu z doradcą zawodowym i psychologiem.

Szczegóły znajdują się w treści załącznika.

Pobierz załącznik
 

 

OPIS PROJEKTU

 
Projekt pn.: „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód! – wsparcie aktywizacyjne 200 osób z województwa wielkopolskiego” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.2 Aktywizacja zatrudnienia.
 

CEL PROJEKTU

 
Celem głównym w okresie od 01.02.2022r. do 30.11.2023r. jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia i wejścia na rynek pracy 130 osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz rozszerzenie możliwości do poprawy sytuacji zawodowej 70 osób pracujących lub zatrudnionych na umowę krótkoterminową lub cywilnoprawną. Łącznie w ramach projektu udział weźmie 200 osób w wieku powyżej 29 roku życia mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego.

GRUPA DOCELOWA ORAZ OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego i skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia i nalezą do grup wymienionych poniżej:

a) osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

b) osoby ubogie pracujące, tj.: osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) lub osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe, w których dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów ustalonych
w oparciu o próg interwencji socjalnej;

c) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia prowadzącego do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji, nie należący do osób
z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie dla jego uczestników:

a) pośrednictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz wsparcie psychologiczno-doradcze (200 osób), w tym m.in.: diagnozy stanu wiedzy
i doświadczenia, identyfikacja potrzeb (predyspozycje, zdolności, preferencje, ograniczenia związane z niepełnosprawnościami, motywacje), diagnozy: potrzeb szkoleniowych, kompetencji miękkich oraz potrzeb w zakresie poradnictwa zawodowego i psychologicznego;

b) pośrednictwo pracy, warsztaty interpersonalne, wsparcie pracy (200 osób), w tym
m.in.: doradztwo indywidualne, warsztaty interpersonalne, udostępnianie ofert pracy;

c) szkolenia zawodowe – realizowane przez instytucje wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem każdego
z uczestników projektu, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu (180 osób);

d) staże zawodowe – realizowane w wymiarze średnio 40 godzin tygodniowo przez okres
5 miesięcy dla łącznie 32 uczestników projektu.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI

 
  • Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 200 osób (w tym 110 kobiet);
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 10 osób;
  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 34 osoby;
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 77 osób;
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 70 osób;
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu – 2 osoby.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.730,796,48 zł.
Kwota dofinansowania: 1651146,36 

OKRES REALIZACJI

 

Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 lutego 2022 roku do 30 listopada 2023 roku.

 

ZESPÓŁ PROJEKTU

 
Biuro Projektu:
DGA S.A.
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

Osoba do kontaktu:
Magdalena Franciszczak
Kierownik Projektu
tel. 61 859 59 00
e-mail: magdalena.franciszczak@dga.pl