Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III

Opis projektu

 
Projekt „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu (Partnerzy).

Cel główny projektu

 
Celem projektu jest wzrost kompetencji merytorycznych 3171 osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego (makroregion III) poprzez udział w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do 30.06.2020 r.

Grupa docelowa

 
Grupą docelową stanowi kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach: podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z makroregionu III na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego.

Zaplanowane działania

 
Realizacja 212 edycji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli i doradców zawodowych w następujących województwach:
 • lubuskie 25 grup szkoleniowych,
 • dolnośląskie 62 grupy szkoleniowe,
 • opolskie 28 grup szkoleniowych,
 • śląskie 97 grup szkoleniowych.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu

 
 • Odsetek szkół, realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie: 70%
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie opolskim: 406 os.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie dolnośląskim: 919 os.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie lubuskim: 378 os.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie śląskim: 1 468 os.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w ramach programu: 3 171 os.

Wartość projektu

 
Wartość projektu: 5 039 959,10 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 5 039 959,10 zł  

Okres realizacji

 
2019-01-02 - 2020-06-30

Informacje

 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt:
 • województwo lubuskie, dolnośląskie: Pani Bożena Stankowska tel. 604 534 504
 • województwo opolskie, śląskie: Pan Ryszard Kłak tel. 500 082 886, mail.: szkoleniadoradcow@cku.bytom.pl

Terminy najbliższych szkoleń

 
Szkolenia dla doradców zawodowych z województw: lubuskiego i dolnośląskiego odbywają się w Pałacu w Kliczkowie:
 • 04-06.04.2019 r.
 • 25-27.04.2019 r.
 • 16-18.05.2019 r.
 • 13-15.06.2019 r.
Szkolenia dla doradców zawodowych z województw: śląskiego i opolskiego odbywają się w Hotelu Stok w Wiśle:
 • 12-14.09.2019 r.
 • 19-21.09.2019 r.