Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II

Opis projektu

 

Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) z Gminą Miastem Toruń (Partner) reprezentowaną przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.
 

Cel projektu

 
Zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 48 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 188 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 48 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:
 1. drzewno-meblarska,
 2. leśna,
 3. ogrodnicza,
 4. rolno-hodowlana,
 5. rybacka,
 6. hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna,
 7. spożywcza.

AKTUALNOŚCI

 

Szanowni Państwo!

 

zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

w tym:

 • Centra Kształcenia Zawodowego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia.

UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów !!!

Granty będą przyznawane na opracowanie programów w następujących branżach:

 1. Branża drzewno-meblarska 8 grantów
 2. Branża leśna 2 granty
 3. Branża ogrodnicza 5 grantów
 4. Branża rolno-hodowlana 12 grantów
 5. Branża rybacka 2 granty
 6. Branża hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna 12 grantów
 7. Branża spożywcza 7 grantów

Prowadzimy nabór do 05 czerwca 2020 roku

O granty mogą się ubiegać podmioty, które spełniają warunki formalne:

 1. wsparcie może uzyskać instytucja, która prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.
 2. Grantobiorcą może być podmiot, który w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych .

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami I załącznikami na adres mailowy kkzII@dga.pl w okresie trwania naboru, w temacie proszę podać nazwę branży na którą składany jest formularz zgłoszeniowy.
 

Dokumenty rekrutacyjne:

Nazwa
Formularz zgłoszeniowy Pobierz DOCX
Budżet Pobierz XLSX
Życiorys zawodowy Pobierz DOCX

Pozostała dokumentacja:
 

Nazwa
Procedury Pobierz PDF
Załącznik 1 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 2 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 3 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 4 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 5 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 1 do umowy - harmonogram Pobierz XLSX
Załącznik 2 do umowy - metodologia Pobierz PDF
Załącznik 3 do umowy Pobierz DOCX
Załącznik 6 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 7 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 8 do procedur Pobierz DOCX

Grupa docelowa

 
O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty, tzw.grantobiorcy:
 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
w tym:
 • Centra Kształcenia Praktycznego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia z obszaru całej Polski.
UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów
 

Zaplanowane działania

 
1. Ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców
2. Udzielenie 48 grantów
3. Wsparcie opiekuna granotbiorców przy tworzeniu programów
4. Ocena programów przez ekspertów ORE
5. Publikacja programów
 

Okres realizacji

 
1.1.2020-28.2.2021
 

Wartość projektu

 
1.664.640,00 zł