Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II

OPIS PROJEKTU

 

Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) z Gminą Miastem Toruń (Partner) reprezentowaną przez Toruński
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.

 

CEL PROJEKTU

 
Zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 48 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 188 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 48 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:
 1. drzewno-meblarska,
 2. leśna,
 3. ogrodnicza,
 4. rolno-hodowlana,
 5. rybacka,
 6. hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna,
 7. spożywcza.

AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,
informujemy, iż granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych zostaną przyznane podmiotom najwyższą ilością punktów w ramach danej kwalifikacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami trzeciego naboru.

 
Nazwa
Lista rankingowa branża spożywcza Pobierz PDF
Lista rankingowa branża rybacka Pobierz PDF
Lista rankingowa branża rolno-hodowlana Pobierz PDF
Lista rankingowa branża drzewno-meblarska Pobierz PDF


Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów złożonych w ramach trzeciego naboru.

Gratulujemy!  

 
Nazwa
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną_III tura Pobierz PDF

Szanowni Państwo,
informujemy, iż granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych zostaną przyznane podmiotom najwyższą ilością punktów w ramach danej kwalifikacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami drugiego naboru.

 
Nazwa
Lista rankingowa branża spożywcza Pobierz PDF
Lista rankingowa branża rolno-hodowlana Pobierz PDF
Lista rankingowa branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża ogrodnicza Pobierz PDF
Szanowni Państwo!
zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości do 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy. Udzielamy grantów na opracowanie modelowych programów - kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla następujących branży:
BRANŻA DRZEWNO - MEBLARSKA
KWALIFIKACJE:
DRM.06 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
DRM.07 Przetwórstwo wytworów papierniczych
BRANŻA ROLNO - HODOWLANA
KWALIFIKACJE:
ROL.01. Jeździectwo i trening koni
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
BRANŻA RYBACKA
KWALIFIKACJE:
RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych
RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych
BRANŻA SPOŻYWCZA
KWALIFIKACJE:
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami i załącznikami na adres mailowy kkzII@dga.pl w okresie trwania naboru. W temacie proszę podać nazwę branży, na którą składany jest formularz zgłoszeniowy oraz oznaczenie kwalifikacji.

Nabór trwa do 23.08.2020 r. do końca dnia.
  Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów złożonych w ramach drugiego naboru.

Gratulujemy!  
Nazwa
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną_II tura Pobierz PDF
 

___________________
Szanowni Państwo,

informujemy, iż granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych zostaną przyznane podmiotom  najwyższą ilością punktów w ramach danej kwalifikacji. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Nazwa
Lista rankingowa branża ogrodnicza Pobierz PDF
Lista rankingowa branża leśna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża rolno-hodowlana Pobierz PDF
Lista rankingowa branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna Pobierz PDF
Lista rankingowa branża drzewno - meblarska Pobierz PDF___________________
Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów.

Gratulujemy!

 

Nazwa
Lista podmiotów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną Pobierz PDF

ZASADY REKRUTACJI ORAZ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

___________________
Szanowni Państwo!

 

zapraszamy osoby prowadzące kształcenie zawodowe do ubiegania się o uzyskanie grantu w wysokości 24.000 zł dla swojej placówki!

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty z obszaru całej Polski, tzw. grantobiorcy:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

w tym:

 • Centra Kształcenia Zawodowego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia.

UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów !!!

Granty będą przyznawane na opracowanie programów w następujących branżach:

 1. Branża drzewno-meblarska 8 grantów
 2. Branża leśna 2 granty
 3. Branża ogrodnicza 5 grantów
 4. Branża rolno-hodowlana 12 grantów
 5. Branża rybacka 2 granty
 6. Branża hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna 12 grantów
 7. Branża spożywcza 7 grantów

O granty mogą się ubiegać podmioty, które spełniają warunki formalne:

 1. wsparcie może uzyskać instytucja, która prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.
 2. Grantobiorcą może być podmiot, który w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych .

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniami I załącznikami na adres mailowy kkzII@dga.pl w okresie trwania naboru, w temacie proszę podać nazwę branży na którą składany jest formularz zgłoszeniowy.
 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Nazwa
Formularz zgłoszeniowy Pobierz DOCX
Budżet Pobierz XLSX
Życiorys zawodowy Pobierz DOCX

Pozostała dokumentacja:
 

Nazwa
Procedury Pobierz PDF
Załącznik 1 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 2 do procedur Pobierz PDF
Załącznik 3 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 4 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 5 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 1 do umowy - harmonogram Pobierz XLSX
Załącznik 2 do umowy - metodologia Pobierz PDF
Załącznik 3 do umowy Pobierz DOCX
Załącznik 6 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 7 do procedur Pobierz DOCX
Załącznik 8 do procedur Pobierz DOCX

GRUPA DOCELOWA

 
O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty, tzw.grantobiorcy:
 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
w tym:
 • Centra Kształcenia Praktycznego,
 • Centra Kształcenia Ustawicznego,
 • niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • szkoły policealne,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia z obszaru całej Polski.
UWAGA! jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów
 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 
1. Ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców
2. Udzielenie 48 grantów
3. Wsparcie opiekuna granotbiorców przy tworzeniu programów
4. Ocena programów przez ekspertów ORE
5. Publikacja programów
 

OKRES REALIZACJI

 
01.01.2020-30.09.2021
 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
1.664.640,00 zł

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

 
Kierownik Projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Wiesława Maj
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak