Samozatrudnienie - pomysłem na życie

 

AKTUALNOŚCI

 
12.09.2022 r.

Szanowni Państwo,
⏭ Już w najbliższy piątek 16 września br. rusza II nabór do projektu "Samozatrudnienie - pomysłem na życie", dofinansowany w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
⏭Nabór formularzy zgłoszeniowych trwać będzie od 16.09-29.09.2022 r.

⏭ Wnioski będą przyjmowane w biurze DGA S.A przy ulicy Towarowej 37 od godziny 8.00 do godziny 15:00

⏭ Dokumenty prosimy skompletować w kopercie opisanej: imię i nazwisko oraz nazwa projektu "Samozatrudnienie - pomysłem na życie" - II nabór
 
⏭ Na stronie www.samozatrudnienie. eu w zakładce dokumenty znajdą Państwo zatwierdzony formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji uczestników oraz inne niezbędne załączniki przy aplikowaniu do udziału w projekcie.
 
⏭ Zwracamy uwagę, że dla II tury naboru Uczestników został przygotowany odrębny regulamin: Regulamin rekrutacji II tura naboru
 
⏭ Pragniemy poinformować, iż każda z osób, która zamierza aplikować do projektu "Samozatrudnienie pomysłem na życie" i planuję złożyć formularz osobiście (nie za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej), zobowiązana jest do złożenia tylko i wyłącznie własnego formularza zgłoszeniowego.
 
⏭ Formularz zgłoszeniowy można złożyć tylko jeden raz u jednego z Partnerów realizujących projektu: DGA S.A lub Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.
 
⏭ Zasady realizacji projektu, kryteria, regulaminy, dokumenty oraz wszelkie warunki udziału w projekcie dla każdego z Partnerów realizującego projekt są takie same.
 
⏭Uczestnicy Projektu, którzy w ramach I tury naboru nie zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania są wykluczeni z możliwości ubiegania się u udział w projekcie w ramach II tury naboru.
 
⏭ Informacja dla osób zgłaszających sie osobiście do biura DGA: w budynku znajduje się płatny parking podziemny oraz w CH Avenida.

________________________________________________________
01.06.2022

Rozeznanie rynku w ramach projektu: "Samozatrudnienie - pomysłem na życie" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Rozeznanie rynku - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
________________________________________________________
05.09.2022 r.
Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na życie" w ramach II tury naboru rozpocznie się w dniu 16.09.2022 i potrwa do 29.09.2022. Wszystkie osoby zainteresowane możliwością ubiegania się o dofinansowanie zapraszamy serdecznie z kompletem dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi status na rynku pracy.

Dokumenty są gotowe do pobrania w wersji zaakceptowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na stronie: www.samozatrudnienie. eu w zakładce dokumenty/dokumenty rekrutacyjne.
Zwracamy uwagę, iż w ramach II tury naboru został przygotowany odrębny Regulamin: "Regulamin rekrutacji uczestników druga tura". Pozostałe dokumenty zgłoszeniowe (formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami obowiązuje jak w przypadku I naboru.

Dokumenty można składać osobiście: ulica Towarowa 37 - w biurze na III piętrze
lub za pośrednictwem kuriera/poczty, wówczas prosimy o opisanie koperty adnotacja: dokumenty zgłoszeniowe do projektu "Samozatrudnienie pomysłem na życie"

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Magdalena Franciszczak, tel: 601805244, mail: magdalena.franciszczak@ dga.pl
Jolanta Schild, tel: 798 183 486, mail: jolanta.schild@dga.pl
________________________________________________________
14.03.2022.

Rozeznanie rynku przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Kompetencji Zawodowych w celu weryfikacji predyspozycji do złożenia i prowadzenia działalności gospodarczej (opis obecnej sytuacji osobowościowej i zawodowej potencjalnego uczestnika projektu, opis działań, które powinny być podjęte, terminy ich podjęcia), sporządzoną na podstawie indywidualnej sesji (2 godziny ) ogółem dla 112 osób w ramach projektu „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Rozeznanie rynku - pobierz

________________________________________________________
22.02.2022 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nabór do projektu "Samozatrudnienie pomysłem na życie" trwa do 04.03.2022 r.

Zapraszamy Państwa serdecznie do składania dokumentów zgłoszeniowych:
- osobiście do biura DGA S.A ul. Towarowa 37 (3 piętro) w godzinach od 8:00 - 15:00

- kurierem oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres: DGA S.A ul. Towarowa 37, 61 - 896 Poznań
- Na stronie www.samozatrudnienie.eu w zakładce dokumenty znajdą Państwo zatwierdzony formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji uczestników oraz inne niezbędne załączniki przy aplikowaniu do udziału w projekcie.
- Zwracamy uwagę, by osoby aplikujące do udziału w projekcie złożyły komplet dokumentów składających się z zatwierdzonych załączników - BEZ NAPISU WERSJA POGLĄDOWA.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Agata Krukowska Tel. 798 183 486, mail: agata.krukowska@dga.pl
Magdalena Franciszczak Tel. 601 805 244, mail: magdalena.franciszczak@dga.pl


________________________________________________________
18.02.2022 r.

Szanowni Państwo,

⏭ Już w najbliższy poniedziałek 21 lutego br. rusza nabór do projektu "Samozatrudnienie - pomysłem na życie", dofinansowany w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

⏭ Wnioski będą przyjmowane na dole w budynku przy ulicy Towarowej 37 od godziny 8.00. Oznakowanie wskaże Państwu miejsce docelowe punktu przyjmowania dokumentów.

⏭ Dokumenty prosimy skompletować w kopercie opisanej: imię i nazwisko oraz nazwa projektu "Samozatrudnienie-pomysłem na życie"

⏭ Na stronie www.samozatrudnienie. eu w zakładce dokumenty znajdą Państwo zatwierdzony formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji uczestników oraz inne niezbędne załączniki przy aplikowaniu do udziału w projekcie.

⏭ Zwracamy uwagę, by osoby aplikujące do udziału w projekcie złożyły komplet dokumentów składających się z zatwierdzonych załączników - BEZ NAPISU WERSJA POGLĄDOWA.

⏭ Pragniemy poinformować, iż każda z osób, która zamierza aplikować do projektu "Samozatrudnienie pomysłem na życie" i złożyć formularz osobiście (nie za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej), zobowiązana jest do złożenia tylko i wyłącznie własnego formularza zgłoszeniowego. Odstępstwem od reguły będzie pełnomocnictwo udzielone przez osobę przebywającą na izolacji z potwierdzeniem z systemu o przebywaniu na kwarantannie.

⏭ W budynku znajduje się parking oraz w CH Avenida.

________________________________________________________
15.02.2022 r.
PRZYPOMINAMY ! !

⏭ Już od 21 lutego br. rusza nabór do projektu "Samozatrudnienie - pomysłem na życie", dofinansowany w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

⏭ Wnioski będą przyjmowane w budynku przy Towarowej 37 na półpiętrze od godziny 8.00. Oznakowanie wskaże Państwu miejsce docelowe punktu przyjmowania dokumentów.

⏭ Na stronie www.samozatrudnienie. eu w zakładce dokumenty znajdą Państwo zatwierdzony formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji uczestników oraz inne niezbędne załączniki przy aplikowaniu do udziału w projekcie.


⏭ Zwracamy uwagę, by osoby aplikujące do udziału w projekcie złożyły komplet dokumentów składających się z zatwierdzonych załączników - BEZ NAPISU WERSJA POGLĄDOWA.

Pragniemy poinformować, iż każda z osób, która zamierza aplikować do projektu "Samozatrudnienie pomysłem na życie" i złożyć formularz osobiście (nie za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej), zobowiązana jest do złożenia tylko i wyłącznie własnego formularza zgłoszeniowego. Odstępstwem od reguły będzie pełnomocnictwo udzielone przez osobę przebywającą na izolacji z potwierdzeniem z systemu o przebywaniu na kwarantannie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Agata Krukowska Tel. 798 183 486, mail: agata.krukowska@dga.pl
Magdalena Franciszczak Tel. 601 805 244, mail: magdalena.franciszczak@ dga.pl

________________________________________________________
9.02.2022 r.
Pragniemy poinformować, iż każda z osób, która zamierza aplikować do projektu "Samozatrudnienie pomysłem na życie" i złożyć formularz osobiście (nie za pośrednictwem kuriera i Poczty Polskiej), zobowiązana jest do złożenia tylko i wyłącznie własnego formularza zgłoszeniowego, w terminie naboru tj. 21.02.2022 - 04.03.2022 r.

Odstępstwem od reguły będzie pełnomocnictwo udzielone przez osobę przebywającą na izolacji z potwierdzeniem z systemu o przebywaniu na kwarantannie.

________________________________________________________
08.02.2022 r.
Pragniemy poinformować, że nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na życie" rozpocznie się w dniu 21.02.2022 i potrwa do 04.03.2022. Wszystkie osoby zainteresowane możliwością ubiegania się o dofinansowanie zapraszamy serdecznie z kompletem dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi status na rynku pracy.
 
Dokumenty są gotowe do pobrania w wersji zaakceptowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na stronie: www.samozatrudnienie.eu /w zakładce dokumenty/dokumenty rekrutacyjne.
 
Nabór rozpoczyna się w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 8:00 adres ulica Towarowa 37 (na dole budynku zorganizowane zostanie stoisko).
Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu maksymalna ilość zgłoszeń wynosi 320.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agata Krukowska
, tel: 798 183 486, mail: agata.krukowska@dga.pl
Magdalena Franciszczak, tel: 601805244, mail: magdalena.franciszczak@dga.pl

________________________________________________________
25.01.2022 r.
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, DGA S.A oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zapraszają do uczestnictwa w bezpłatnym webinarium na temat dotacji na założenie firmy. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt "Samozatrudnienie - pomysłem na życie", dofinansowany w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podczas webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań dotyczących projektu.

Spotkanie odbędzie się w terminie 4 lutego 2022 r. o godz. 10:00. Poniżej znajduje się link do ogłoszenia z możliwością zapisów:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/ szkolenia/dotacja-na- zalozenie-firmy-w- wielkopolsce-webinarium-z- udzialem-organizatorow- projektu

Zapraszamy serdecznie do udziału! 

OPIS PROJEKTU

 
Projekt: „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
 

CEL PROJEKTU

 
Celem głównym w okresie od 01.01.2022r. do 30.09.2023r. jest aktywizacja zawodowa uczestników poprzez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy.

GRUPA DOCELOWA ORAZ OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego i skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia i nalezą do grup wymienionych poniżej:
a)      imigranci oraz reemigranci;
b)      osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
c)       osoby ubogie pracujące;
d)      osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
e)      bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.
f)       osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 

W projekcie zaplanowano działania:
• Szkolenie „ABC działalności gospodarczej” w formie grupowej: 54 h i w formie indywidualnej: 3h.
• Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN 
• Wsparcie pomostowe w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 
 

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI

 
Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie - 280
Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 252 osoby
Liczba osób, które otrzymały pomostowe wsparcie finansowe - 252 osoby

WARTOŚĆ PROJEKTU

 
Wartość projektu wynosi 14 625 696,80 PLN, 
Wartość dofinansowania: 13 893 888,80 PLN

 

OKRES REALIZACJI

 

1.01.2022 - 30.09.2023

 

PARTNERSTWO

 
Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz DGA S.A.
 

ZESPÓŁ PROJEKTU

 
Kierownik Projektu: Magdalena Franciszczak
Specjalista ds. finansowych: Iwona Pilarczyk - Smocikowska
Asystent Kierownika projektu: Agata Krukowska