Proszę czekać
Wyłącz preloader

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +

 Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym projektem - "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +". Projekt ten skupia się na wspieraniu innowacji społecznych związanych z szerokorozumianą dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz tych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Co będzie się działo w ramach projektu?
Realizacja projektu obejmuje dwie główne ścieżki: A. Preinkubacja i Inkubacja mikro-innowacji:

  • rekrutacja innowatorów
  • selekcja pomysłów
  • wsparcie innowatorów na etapie generowania/testowania innowacji
  • wybór i upowszechnienie rozwiązań

B. Akceleracja:

  • wybór innowacji i wsparcie w ich udoskonaleniu, rozwinięciu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę
  • wybór i upowszechnienie innowacji
Grupy docelowe
Projekt skierowany jest zarówno do odbiorców, czyli osób ze szczególnymi potrzebami, jak i użytkowników rozwiązań oraz Grantobiorców i Innowatorów społecznych.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 35 innowacyjnych pomysłów oraz akceleracja 8 innowacyjnych prototypów związanych z tematem DOSTĘPNOŚĆ. Chcemy rozwiązać problemy z brakiem szerokorozumianej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przygotowując min. 20% inkubowanych i 50% akcelerowanych rozwiązań do wdrożenia na szeroką skalę do 12.2028r.

Efekty i rezultaty
Po zrealizowaniu projektu upowszechnimy co najmniej 8 inkubowanych i 4 akcelerowane innowacje, które przyczynią się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi informacjami na temat naszego projektu! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: Link