Proszę czekać
Wyłącz preloader

Droga do zatrudnienia po węglu - wsparcie dla zwalnianych i zagrożonych utratą pracy pracowników w regionie

Droga do zatrudnienia po węglu - wsparcie dla zwalnianych i zagrożonych utratą pracy pracowników w regionie

Blisko 260 milionów złotych zostanie przeznaczonych na pomoc pracownikom w subregionie konińskim, a DGA S.A. jest jednym z kluczowych partnerów tego projektu. Niemal 180 milionów złotych pochodzić będzie z funduszy unijnych. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, podkreślił znaczenie dialogu pomiędzy partnerami projektu - społecznymi, administracyjnymi i gospodarczymi - dla sukcesu inicjatywy. Projekt ten, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ma kluczowe znaczenie dla pracowników, którzy stracą lub już stracili pracę, oraz dla ich rodzin, starannie dbając o ich interesy.

Wsparcie będzie polegać na zapewnieniu nowego zatrudnienia, włącznie z subwencjonowaniem wynagrodzenia na poziomie co najmniej równym temu z poprzedniego miejsca pracy, przez okres co najmniej roku. Gwarancja trwałości nowego miejsca pracy będzie obowiązywać przez dwa lata. Inną formą wsparcia będzie pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, o wartości do 100 tysięcy złotych. Dodatkowo przewidziane jest tworzenie miejsc pracy w ramach ekonomii społecznej.

Realizacją projektu zajmie się Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu we współpracy z partnerami, takimi jak DGA S.A., ZE PAK S.A., Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Jobs First Sp. z o.o., oraz urzędami powiatowymi, takimi jak Powiat Koniński, Powiat Turecki, Powiat Kolski, i Powiat Słupecki. Program obejmie 2,2 tysiąca osób, zarówno obecnych pracowników ZE PAK, którzy jeszcze nie stracili pracy, jak i tych, którzy utracili ją od 2018 roku w związku z odchodzeniem od węgla brunatnego.

DGA S.A. jest dumnym uczestnikiem tego projektu, mającego na celu wspieranie pracowników w regionie konińskim w obliczu zmian strukturalnych i przejścia na bardziej zrównoważone formy zatrudnienia oraz produkcji.