Proszę czekać
Wyłącz preloader

Podsumowanie konferencji „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie!"

Podsumowanie konferencji „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie!"
W piątek 01.12.2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało seminarium poświęcone wejściu w życie Europejskiego Aktu o Dostępności (European Accessibility Act – EAA).

W panelach dyskusyjnych wzięli udział eksperci z różnych dziedzin – nie tylko w obszarze dostępności, ale także ESG, zrównoważonego rozwoju, edukacji czy technologii cyfrowych.

W panelu dotyczącym strategii biznesowych uwzględniających potrzeby wszystkich konsumentów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami DGA S.A. reprezentował nasz menager  Łukasz Klimek.
Debata dotyczyła roli dostępnego biznesu, który jest otwarty na każdego człowieka, wszystkich konsumentów, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami. Wśród uczestników seminarium dominował pogląd, że dostępność jest nieodłącznym elementem strategii biznesowych.
Bez zaangażowania i wsparcia biznesu nie możemy mówić o pełnej dostępności naszego otoczenia.
Cieszymy się, że mogliśmy inspirować innych swoimi doświadczeniami w tym temacie.


Więcej o wydarzeniu:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dostepnosc-trendy-perspektywy-strategie