Proszę czekać
Wyłącz preloader

Uczelnie dostępne – 24 uczelnie wdrożyły innowację społeczną dotyczącą wsparcia studentów z ASD

Uczelnie dostępne – 24 uczelnie wdrożyły innowację społeczną dotyczącą wsparcia studentów z ASD

Uczelnie dostępne – 24 uczelnie wdrożyły innowację społeczną dotyczącą wsparcia studentów z ASD


Mamy przyjemność poinformować o zakończeniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Asystent studenta z ASD", który prowadzony był przez DGA S.A. w partnerstwie z Fundacją SOWELO od marca 2021 roku. W ramach omawianego przedsięwzięcia udział wzięły łącznie 24 szkoły wyższe z terenu całego kraju, które poprzez swój udział w projekcie otrzymały szeroki zakres merytorycznego wsparcia w zakresie praktycznego wdrażania innowacji społecznej dedykowanej studentom neuronietypowym (tj. osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), jak również pakiet narzędzi służący upowszechnianiu wiedzy na temat potrzeb osób z ASD funkcjonujących w środowisku akademickim.

Wdrożone w ramach projektu rozwiązanie stanowi innowację z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim, jeszcze przed rozpoczęciem projektu, większość szkół wyższych nie miała wprowadzonego systemowego wsparcia skierowanego do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Wielokrotnie zarówno władze, jak i pracownicy uczelni nie byli w pełni świadomi obecności takich osób w swojej społeczności akademickiej, co skutkowało nieuwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb związanych z procesem kształcenia. Nawet jeśli jakiś student otrzymywał wsparcie, to najczęściej było to wynikiem osobistego zaangażowania i determinacji nauczyciela akademickiego lub innego pracownika uczelni.
Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej inicjatywy społecznej pod nazwą „Asystent studenta z ASD” stworzono przestrzeń, w której studenci ze spektrum autyzmu mogą otwarcie wyrazić swoje trudności i zgłosić indywidualne potrzeby. Wiele uczelni, które zaangażowały się w ten projekt, znacząco przekroczyło oczekiwane wymogi dotyczące liczby studentów z ASD, którzy otrzymali wsparcie. Ponadto wiele z tych uczelni podjęło inicjatywy na rzecz studentów dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niezależnie od tego, czy zostali oni oficjalnie uwzględnieni w projekcie.

Warto podkreślić, że innowacja ta jest skierowana do różnych grup odbiorców. Wspiera zarówno pracowników, jak i wykładowców szkół wyższych, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami z ASD, zarówno w procesie rekrutacji, jak i podczas studiów. Istotnym elementem innowacji jest także funkcja Asystenta, który ma możliwość rozwijania swoich kompetencji poprzez udział w zaproponowanych scenariuszach warsztatów.
Głównym celem innowacji jest jednak bezpośrednie wsparcie osób ze spektrum autyzmu, które wciąż mają utrudniony dostęp do usług edukacyjnych w Polsce, szczególnie na poziomie studiów wyższych, z powodu problemów w zakresie komunikacji z uczelnią. Zaproponowany model funkcji Asystenta stanowi odpowiedź na rzeczywistą potrzebę skutecznego rzecznictwa oraz wsparcia komunikacyjnego studentów z ASD, co znacznie ułatwia proces studiowania.

Jednocześnie w ramach projektu sporządzone zostały materiały (w tym podręcznik dobrych praktyk, stanowiący podsumowanie realizacji całego przedsięwzięcia oraz liczne materiały multimedialne) upowszechniające wiedzę w zakresie potrzeb studentów neuronietypowych. Ponadto  opracowany zestaw materiałów może zostać wykorzystany  przez szkoły wyższe w Polsce  w celu wdrożenia innowacji społecznej „Asystent studenta z ASD” we własnych strukturach. Wszystkie materiały wraz z „Bazą wiedzy” dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.inkubatorwielkichjutra.pl/asd

Pomimo formalnego zakończenia realizacji projektu planujemy  kontynuować działania związane z upowszechnianiem wdrożonej innowacji społecznej. Dostrzegamy bowiem zarówno znaczącą wartość, którą uczelnie i studenci mogą uzyskać za pośrednictwem udzielonego wsparcia, jak również potrzeby  polskich uczelni w zakresie praktycznych narzędzi umożliwiających osobom neuronietypowym sprawniejsze funkcjonowanie i rozwój w środowisku akademickim.

Sukces projektu nie byłby możliwy bez współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawicielami uczelni zaangażowanych w realizację działań projektowych, a także opiekunami osób z ASD. Podziękowania kierujemy również dla Fundacji SOWELO i jej nieocenione wsparcie merytoryczne podczas projektu.

Wszystkich zainteresowanych ww. tematem serdecznie zapraszamy do kontaktu – chętnie opowiemy szerzej o efektach wdrażanej i upowszechnianej innowacji  (osoba do kontaktu – Adam Szumilas, Kierownik projektu, email: adam.szumilas@dga.pl).