Proszę czekać
Wyłącz preloader

76 mld euro dla Polski

76 mld euro dla Polski
30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem. 
 
Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro (tj. 348 mld zł).
Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro
 
 
Obecnie na etapie szczegółowych uzgodnień znajduje się osiem nowych programów krajowych:
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.
 
Pieniądze zapisane w Umowie Partnerstwa trafią do podmiotów, które zamierzają realizować swoje projekty także przy wsparciu jednego z szesnastu Programów Regionalnych.
Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ok. 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

O wsparcie z poszczególnych instrumentów finansowych będą mogły ubiegać się:
 • Osoby fizyczne,
 • Firmy prywatne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje, że wydanie decyzji w sprawie uruchamiania poszczególnych programów nastąpi do końca 2022 r.  a pierwsze konkursy mogą pojawić się na początku 2023 r.
Skala możliwego dofinansowania zależeć będzie również od województwa, na terenie którego dany projekt będzie realizowany. Regiony słabiej rozwinięte, które stanowią dominującą większość terytorium Polski, będą mogły liczyć na dofinansowanie nawet do 85% realizowanego przedsięwzięcia. Dotyczy to wszystkich województw w naszym kraju, z wyjątkiem dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie wsparcie może sięgnąć max. 70%. Najniższym poziomem dofinansowania został objęty region warszawski stołeczny – 50%.  

W załączeniu folder informacyjny.
Źródło: www.gov.pl

umowa partnerstwa