Proszę czekać
Wyłącz preloader

DGA będzie podnosić kwalifikacje pracowników i osób bezrobotnych z Wielkopolski

DGA będzie podnosić kwalifikacje pracowników i osób bezrobotnych z Wielkopolski
To w ramach projektu pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” realizowanego przez DGA S.A. oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  przez najbliższe 2 lata około 1300 osób dorosłych z województwa wielkopolskiego będzie mogło podnieść, uzupełnić bądź zdobyć nowe kwalifikacje. 29 listopada br. została podpisana umowa na realizację projektu, w którym kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi ponad 4,3 mln zł.
Projekt ma na celu wsparcie zarówno osób aktywnych zawodowo, jak i bezrobotnych. Co ważne, blisko 7 tysięcy osób, które będą mogły skorzystać z możliwości podniesienia kompetencji w ramch 6 projektów (w tym projektu realizowanego przez DGA), same mogą wskazać wśród kursów i szkoleń wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych usługę, które będzie odpowiadać na ich potrzeby rozwojowe. Jest to właśnie podejście popytowe, o którym mowa w nazwie projektu realizowanego przez DGA. Dzięki udziałowi w projekcie można uzyskać wsparcie nawet do 93% kosztów kształcenia.
Łącznie 6 podmiotów podpisało w czwartek umowy na realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 z Poddziałania 8.3.2 „Kształcenie zawodowe dorosłych”. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 29 mln zł przy łącznej wartości projektów rzędu 32,5 mln zł. Projekty będą realizowane w całej Wielkopolsce w podziale na podregiony: kaliski, koniński, leszczyński, pilski, poznański oraz m. Poznań. 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą szczegóły projektu realizowanego przez DGA oraz WARP.