DGA Optima

Informacje o spółce DGA Optima Sp. z o.o.

 

DGA Optima Sp. z o.o. powstała we wrześniu 2010 r. poprzez wyodrębnienie działalności konsultingowej związanej z funduszami UE, pomocą publiczną oraz partnerstwem publiczno-prywatnym ze struktury DGA S.A., która jest największą polską firmą doradczą, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Doświadczenie kadry eksperckiej DGA Optima Sp. z o.o., zdobyte w trakcie realizacji setek projektów realizowanych w strukturze firmy DGA S.A. jak i samodzielnie, gwarantuje naszym Klientom najwyższą rzetelność i jakość świadczonych przez nas usług.

 

Dane rejestrowe spółki DGA Optima Sp. z o.o.

 
DGA Optima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000366035
kapitał zakładowy: 10.000 PLN w pełni wpłacony
NIP 778-147-50-25
tel.: 61 859 59 00, faks: 61 859 59 01
www.dga.pl/optima, e-mail: optima@dga.pl

Biuro w Warszawie:
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
tel.: 22 850 90 50, faks 22 850 90 51