SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA III KWARTAŁ 2019

 

 

# Nazwa
1 strona tytułowa Pobierz PDF
2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
3 Komentarz Zarządu Pobierz PDF
 

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2019

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport finansowy Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności DGA Pobierz PDF
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
 

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2019

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF