Proszę czekać
Wyłącz preloader

BEZPŁATNY WEBINAR DOT. OTWARCIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

BEZPŁATNY WEBINAR DOT. OTWARCIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony m.in. projektowi „Rozwijaj się” który odbędzie się 
w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach 10:00-12:00.
 

Program:

10:00 - 11:00

Omówienie zasad udziału w projekcie pn. "Dotacja na Twoją firmę" realizowanego w ramach Poddziałania 6.3.1 WRPO 2014+ przez WARP Sp. z o.o. w partnerstwie z ARR S.A. w Koninie oraz EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wlkp., w tym grupa docelowa, etapy realizacji projektu, wysokość dotacji, wysokość wsparcia pomostowego.


11:00 -11:15

Przerwa
 

11:15 - 12:00

Omówienie zasad udziału w projekcie pn. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+ przez DGA S.A. w partnerstwie z WARP Sp. z o.o., w tym grupa docelowa, wysokość dofinansowania, szukanie usług w Bazie Usług Rozwojowych, wypełnianie formularza zgłoszeniowego.


Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Poznań Biznes Partner:

https://www.poznan.pl/mim/msp/ pinboard,1033/webinar- wsparcie-na-otwarcie- dzialalnosci-gospodarczej- oraz-na-podnoszenie- kwalifikacji-w-ofercie-warp- sp-z-o-o,31465.html