Proszę czekać
Wyłącz preloader

Wiceprezes Zarządu DGA wśród mentorów Go4Poland

Wiceprezes Zarządu DGA wśród mentorów Go4Poland
Program ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” został stworzony przez Fundację GPW, przy wsparciu jej fundatora – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Celem Programu jest umożliwienie młodym Polakom studiującym za granicą rozpoczęcie kariery zawodowej w Polsce poprzez wakacyjne staże i warsztaty w firmach i instytucjach w całym kraju. Jednym z dodatkowych narzędzi mających wspierać studentów w decyzji o powrocie do kraju jest po raz pierwszy uruchamiany Program Mentorski w ramach Go4Poland. Jednym z mentórów w Programie jest Anna Szymańska, Wiceprezes Zarządu DGA S.A.
 
Na czym polega mentoring w ramach programu ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!”?

Program mentorski umożliwia przekazanie wiedzy i doświadczenia wybranym przez Mentora studentom we wskazanej przez siebie formie. Regulamin programu mentorskiego zakłada 8 godzin indywidualnego wsparcia uczestnika programu Go4Poland w dowolny sposób. Mogą to być osobiste spotkania w siedzibie firmy/instytucji Mentora, ale może to być także kontakt za pośrednictwem e-mail lub komunikatorów internetowych. Fundacja GPW przedstawia Mentorom wybrane sylwetki Laureatów Programu Go4Poland. Mentorzy dokonują wyboru osób,  które zdecydują się objąć wsparciem. Dalszy kontakt z uczestnikami projektu może odbywać się bezpośrednio przez Mentorów lub za pośrednictwem Fundacji GPW. Udział Mentorów i Mentee w Programie nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi dla żadnej ze strony i ma charakter dobrowolnej współpracy przy wsparciu i pod nadzorem organizatorów Programu Go4Poland.

Więcej informacji na stronie www.go4poland.pl