Proszę czekać
Wyłącz preloader

Wiesz, czym jest projektowanie uniwersalne?

Wiesz, czym jest projektowanie uniwersalne?

Wiesz, czym jest projektowanie uniwersalne?


To podejście, które skupia się na głębokim zrozumieniu potrzeb klientów, umożliwiając tworzenie projektów i usług, które spełnią oczekiwania ich wszystkich.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zależy Ci na tym, by Twoje produkty i usługi trafiły do jak największej grupy odbiorców, mamy coś dla Ciebie! DARMOWE szkolenia w ramach programu „Dostępny Design. Projektowanie bez barier”, podczas których poznasz zasady i zalety projektowania uniwersalnego.

Zapisz się i rozwiń swoją wiedzę pod okiem 26 doradców i trenerów z Concordia Design i DGA S.A., specjalizujących się w takich dziedzinach, jak:
  • finansowanie,
  • budowanie i wdrażanie strategii dla firm,
  • zarządzanie projektami,
  • Design Thinking, Service Design,
  • analiza trendów, analiza konkurencji,
  • planowanie i realizacja badań konsumenckich.
Dowiedz się jak projektować dla wszystkich odbiorców – bez wyjątków i wykluczeń! http://www.dostepnydesign.pl/

Projekt pt. „Dostępny Design” nr POWR.02.21.00-00- DO05/20 realizowany przez DGA S.A. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, Działanie 2.21: wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne.