Proszę czekać
Wyłącz preloader

Vademecum dla rolnika w kryzysie

Vademecum dla rolnika w kryzysie
Średnie zadłużenie rolnika wynosi blisko 50 tys. zł, a mimo wielu możliwości pozyskania dopłat i subwencji oraz rosnących cen żywności, polscy rolnicy mają łączny dług przekraczający 400 mln zł. 
Wiele się mówi i pisze o przedsiębiorcach napotykających na problemy finansowe w swojej działalności, niewiele jednak wspomina się o gospodarstwach rolnych, które również mogą popaść w kryzys. 
Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje odrębne tryby ogłoszenia dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych – są to: upadłość na zasadach ogólnych i tzw. upadłość konsumencka. 
Doradcy restrukturyzacyjni DGA Centrum Sanacji Firm stworzyli vademecum dla rolników poszukujących możliwości rozwiązania problemów. 

Serdecznie zapraszamy do lektury!


Pobierz:
VADEMECUM DLA ROLNIKA W KRYZYSIE FINANSOWYM