Proszę czekać
Wyłącz preloader

Spotkanie informacyjne ONLINE - Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - Dostępność +

Spotkanie informacyjne ONLINE - Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - Dostępność +

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +, które odbędzie się 07.10.2020r. o godzinie 10:00 za pomocą platformy internetowej Zoom.

Zapisy odbywają się w formie mailowej na adres biuro@inkubatorwielkichjutra.pl w tytule prosimy o wpisanie "WEBINAR". W odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo link do spotkania na platformie Zoom. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 505-820-079.

Podczas spotkania opowiemy Państwu o projekcie, jego etapach, możliwościach działania oraz wymogach jakie stawiamy przed Grantobiorcami. W czasie całego spotkania będziemy odpowiadać na wszelkie Państwa pytania. W drugiej części spotkania zapraszamy do konsultacji Państwa pomysłów..

Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

W skrócie o Inkubatorze:
 

  • Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ +

więcej o dostępności www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/
 

  • Grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje:

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji

 

  • Kto może być Grantobiorcą:

osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne
 

 

  • Wartość grantu:do 50 tys pln

Nabór wniosków do II rundy – trwa od 01 września 2020r. do 12 października 2020r.

Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/ .

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/inkubatorwielkichjutradostepnoscplus

Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność + jest realizowany przez DGA S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.