Proszę czekać
Wyłącz preloader

UWAGA! RUSZA NABÓR W PROJEKCIE ROZWIJAJ SIĘ!

UWAGA! RUSZA NABÓR W PROJEKCIE ROZWIJAJ SIĘ!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 r. rusza nabór w projekcie Rozwijaj się! dotyczącym podnoszenia kwalifikacji dla osób indywidualnych!

Już dziś mogą się Państwo zapoznać z dokumentacją projektu, która dostępna jest na stronie projektu https://www.dga.pl/projekty/rozwijaj-sie oraz na stronie WARP http://warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie
 

DGA S.A. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie realizują projekt pn. „ Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0021/19-00.

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski.