Proszę czekać
Wyłącz preloader

Dwie nowe umowy z MEN podpisane

Dwie nowe umowy z MEN podpisane
19 grudnia br. Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało z DGA S.A. dwie umowy dotyczące dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty, które będą realizowane przez DGA w wyniku podpisanych umów dotyczą zwiększenia oferty form kształcenia ustawicznego oraz dla określonych regionów i branż. 
 
Podpisane umowy dotyczą realizacji projektów "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II" oraz "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III", które będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 2 lutego 2021 roku. 

"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II":
  • podmioty realizujące projekt: DGA S.A. (Partner Wiodący) i Gmina Miasto Toruń (Partner) reprezentowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.
  • cel: Zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 48 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 188 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 48 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach: drzewno-meblarska, leśna, ogrodnicza, rolno-hodowlana, rybacka, hotelarsko-gastronomiczno- turystyczna, spożywcza.
  • dla kogo? O granty mogą się ubiegać szkoły i placówki systemu oświaty z całej Polski, co więcej - jeden podmiot może się ubiegać o więcej niż jeden grant. 
  • przebieg projektu: ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców, udzielenie 48 grantów, Wsparcie opiekuna granotbiorców przy tworzeniu programów, ocena programów przez ekspertów ORE, publikacja programów.
  • Wartość projektu i dofinansowania: 1.664.640,00 zł.
"Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III":
  • podmioty realizujące projekt: DGA S.A. (Partner Wiodący) i Gmina Miasto Toruń (Partner) reprezentowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Torunia.
  • cel: zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 64 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 249 modelowych programów umiejętności zawodowych poprzez udzielenie 64 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach: teleinformatyczna, elektroenergetyczna, elektroniczno- mechatroniczna, górniczo-wiertnicza, metalurgiczna, mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna.
  • dla kogo? O granty mogą się ubiegać szkoły i placówki systemu oświaty z całej Polski, co więcej - jeden podmiot może się ubiegać o więcej niż jeden grant. 
  • przebieg projektu: ogólnopolski, otwarty nabór granotbiorców, udzielenie 64 grantów, Wsparcie opiekuna granotbiorców przy tworzeniu programów, ocena programów przez ekspertów ORE, publikacja programów.
  • Wartość projektu i dofinansowania: 2 084 351,93 zł.
Udział w projekcie pozwoli szkołom i placówkom oświatowym dla dorosłych na lepsze dostosowanie realizowanych programów nauczynia do potrzeb lokalnych rynków pracy oraz na rozszerzenie oferty edukacyjnej. 
O podpisanych z DGA umowach można przeczytać również na stronie MEN tutaj
Zapraszamy do śledzenia informacji na temat przebiegu projektu na  stronie www.dga.pl.