Proszę czekać
Wyłącz preloader

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
15 października br. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoje wystąpienie podczas tej uroczystości miał m.in. Andrzej Głowacki (Prezes Zarządu DGA) jako Dziekan Klubu Partnera UEP oraz Przewodniczący Rady Uczelni.

W swoim przemówieniu dziekan Klubu Partnera zachęcał wszystkich gości reprezentujących zarówno środowisko uczelniane, jak i biznes, do współnych inicjatyw, których efektem będzie wdrożenie nowych jakości w naszym regionie - czyli w Poznaniu i w Wielkopolsce. Podkreślił przy tym rolę Rady Uczelni, której zadaniem jest budowanie pomostu pomiędzy nauką a biznesem oraz otoczeniem społecznym Uczelni. Zaznaczył, że celem jest również, aby uczelnię opuszczali studenci kreatywni, otwarci na zmiany, myślący wymaganiami przyszłości.

Na koniec Andrzej Głowacki serdecznie pogratulował 2700 studentom studiów dziennych rozpoczęcia roku akademickiego w najlepszej uczelni w Polsce, co zostało potwierdzone 1 pozycją w rankingu uczelni ekonomicznych czasopisma Perspektywy.