Proszę czekać
Wyłącz preloader

DGA jednym z czterech partnerów programu Dostępność Plus

DGA jednym z czterech partnerów programu Dostępność Plus
Innowacyjne rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych - takie projekty będą wspierane w formie grantów w ramach programu Dostęponość Plus realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dziś podpisano umowy z Partnerami, którzy będą przyznawać wspracie funduszy europejskich takim właśnie inicjatywom. Jednym z Partnerów programu jest DGA. 

Do końca 2019 roku zostanie utworzonych 5 tak zwanych inkubatorów dostępności, które będą miały za zadanie wsparcie wdrożenia 200 innowacyjnych rozwiązań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Łącznie kwota dofinansowania takich projektów to blisko 20 milionó złotych. Oprócz wspracia finansowego, inkubatory dostępności będą także służyły pomysłodawcom pomocą ekspercką. Program skierowany jest do osób indywidualnych, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań tak, aby umożliwić osobom mającym trudności z mobilnością czy też z korzystaniem z przestrzeni publicznej (osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze), możliwie samodzielne funkcjonowanie na co dzień. 

Więcej informacji na temat programu Dostępność Plus można znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:  https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj