Proszę czekać
Wyłącz preloader

Ogłoszenie naboru zgłoszeń do II rundy Programu Akceleracji INDUSTRYLAB II

Ogłoszenie naboru zgłoszeń do II rundy Programu Akceleracji INDUSTRYLAB II

Zgłoszenie wysłać może istniejący już startup bądź osoba/y planująca/y założyć firmę po pozytywnej ocenie aplikacji, ale przed podpisaniem umowy o udziale w programie. Warunkiem udziału w Industrylab II jest bowiem posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorstwa, działającego w formie spółki kapitałowej nie dłużej niż 5 lat, z siedzibą w Polsce, nie powiązanego z Akceleratorem tj. DGA S.A. i Partnerami programu.

W sferze zainteresowań Akceleratora znajdują się wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów, a w szczególności projekty z branż: Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz Biogospodarka. Zgłaszane rozwiązania muszą wpisywać się również w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Szczegółowy zakres potrzeb naszych Partnerów został opisany na stronie www.industrylab.pl (zakładka: „PARTNERZY”) 

Udział mikro i małych przedsiębiorców w INDUSTRYLAB jest bezpłatny. Startup w ramach indywidualnego programu akceleracji otrzyma:

- praktyczną wiedzę i umiejętności – uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwoju biznesu, finansów, zdobywania inwestora
  • - wsparcie doradcze i mentorskie do kwoty 50 000 zł netto – doradcy i mentorzy będą wsparciem dla uczestników w procesie preakceleracji, akceleracji i postakceleracji

bezzwrotne wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i jego lub jej komercjalizacji do kwoty 200 000 zł netto
dostęp do infrastruktury Partnerów
- promocję i networking – możliwość wdrażania swojego rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach
- możliwość zaprezentowania się podczas Demoday przed inwestorami, przedstawicielami mediów oraz potencjalnymi klientami.

Nabór wniosków prowadzony jest poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się stronie internetowej Programu: http://www.industrylab.pl/nabor.

Akceleracja w ramach projektu INDUSTRYLAB II jest szansą na rozwój projektu jego wdrożenie w dużym przedsiębiorstwie i komercjalizację jego efektów.

Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSRTYLAB II” realizowany jest przez DGA S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.industrylab.pl oraz profilu FB: https://www.facebook.com/industryIab/

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej lub kontakt bezpośredni z pracownikami Biura Projektu:

e-mail: biuro@industrylab.pl

Tel.: 505 820 079

Tel.: 501 647 303


Zapraszamy do udziału!