Proszę czekać
Wyłącz preloader

Czy można być zbyt biednym aby nie upaść?

Czy można być zbyt biednym aby nie upaść?
W myśl art. 10 Ustawy Prawo Upadłościowe podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest powstanie stanu niewypłacalności. Niewypłacalność definiowana jest w dwóch ujęciach: płynnościowym i zadłużeniowym. Czy spełniając kryterium niewypłacalności można nie móc upaść? Na to pytania odpowiada Mecenas Paulina Mielczarek w artykule "Czy można być zbyt biednym aby upaść?". 

Gorąco polecamy lekturę! 
Link do artykułu można znaleźć tutaj