Proszę czekać
Wyłącz preloader

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Z przyjemnością informuejmy, że DGA S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie DGA w realizacji projektów związanych z tematyką, którą zajmuje się Wydział Socjologii UAM współpraca ma polegać na wsparciu kształcenia na kierunku praca socjalna, prowadzonym na tym Wydziale oraz na wymianie doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej.​​

Zakres Porozumienia obejmuje m.in. opiniowanie programu i treści kształcenia na kierunku praca socjalna, w szczególności w obszarze warunków funkcjonowania, oczekiwań i perspektyw rozwoju rynku pracy, opiniowanie programu praktyk i staży dla studentów, oraz współtworzenie warunków do rozwoju takiej działalności, wymianę wzajemnych doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej. Strony planują współpracę przy organizowaniu, hospitacji, praktyk i staży dla studentów kierunku praca socjalna, prowadzeniu zajęć dydaktycznych, tworzeniu prac dyplomowych, popularyzowanie podejmowanych przez siebie działań.