Proszę czekać
Wyłącz preloader

ZAPRASZMY NA BEZPŁATNY WEBINAR DOT. POZYSKANIA WSPARCIA NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

ZAPRASZMY NA BEZPŁATNY WEBINAR DOT. POZYSKANIA WSPARCIA NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony m.in. projektowi „Rozwijaj się” który odbędzie się 
w dniu 26 października 2021 r. w godzinach 10:00-11:00.


Dla kogo:
webinarium w zakresie wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji dla mieszkańców powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego.
 

Program:

10:00 - 11:00

Omówienie zasad udziału w projekcie pn. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+ przez DGA S.A. w partnerstwie z WARP Sp. z o.o., w tym grupa docelowa, wysokość dofinansowania, szukanie usług w Bazie Usług Rozwojowych, wypełnianie formularza zgłoszeniowego.
Prowadzący:
Marta Juszczak - Kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji, Dział Koordynacji Projektów, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację za pośrednictwem portalu Evenea:

https://app.evenea.pl/event/warp-26-10/

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.