Proszę czekać
Wyłącz preloader

DEMO DAY 4 RUNDY PROGRAMU AKCELERACJI INDUSTRYLAB

DEMO DAY 4 RUNDY PROGRAMU AKCELERACJI INDUSTRYLAB
Spółka DGA zakończyła czwartą rundę akceleracji w ramach Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab. 12 startupów otrzymało łącznie ponad  2 tys. godzin wsparcia doradczego od blisko 40-osobowego zespołu ekspertów. Ponadto skorzystały z 24 godzin warsztatów. W zakresie projektu wypracowano wiele innowacyjnych rozwiązań, z których będą mogły korzystać duże i średnie firmy przemysłowe. W tym można wskazać m.in. rozwiązanie przeznaczone do wykonywania złączy nawierzchni asfaltowych znacznie redukujące straty materiału i czasu, solarna stacja ładująca zapewniająca możliwość ładowania w przestrzeni publicznej wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych niskich mocy czy też precyzyjny system czujników zbliżeniowych spełniający rygorystyczne wymagania środowiskowe.

W czwartej rundzie programu wzięło udział 10 partnerów technologicznych. Są to spółki H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych  https://www.fpspoznan.pl/ , ZPAS Group   https://zpasgroup.pl/ , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu https://mpwik.wroc.pl/ , Baxter  https://www.baxter.com.pl/pl , STELSPAW  http://stelspaw.com.pl/  , COLAS https://colas.pl/ , Rosomak https://www.rosomaksa.pl/  , Eto Magnetic https://www.etogruppe.com/en/ , Oświetlenie Uliczne i Drogowe http://www.oswietlenie.kalisz.pl/ oraz Smart Factor https://smartfactor.pl/.

W ciągu pół roku blisko 40-osobowy zespół ekspertów udzielił uczestnikom programu wsparcia doradczego w wymiarze ponad 2000  godzin, w tym mentoring biznesowy, coaching oraz  doradztwo technologiczne.

Czwarta runda finalnie dostarczyła wielu innowacyjnych rozwiązań, które zostaną zaprezentowane w ramach eventu DemoDay-online 14 października 2021. Wśród nich znalazły się:
 
 • BZB UAS Sp. z o.o. - automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu działek do obliczania opłat za odprowadzanie ścieków powstałych z wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.
 • Faiwater - prototyp wanny solarnej wraz z zestawem komponentów hydraulicznych oraz pompą dostarczającą do układu wodę; prototyp stanowi kluczową część opracowywanego solarnego układu odsalania wody morskiej w celu zwiększenia dostępu do wody pitnej
 • Ideacenter - moduł VR- EduAnalyser w ramach rozwiązania VIREMOTM ; zdigitalizowana metoda rozwoju kompetencji miękkich. 
 • Idealbin – inteligentne kosze do odpadów wraz z systemem informatycznym, z funkcją m.in.: zagęszczania odpadów poprzez zgniatanie, monitoring i kontrolę jakościową wyrzucanych śmieci, dodatkowo z funkcją ważenia i bezdotykowej obsługi.
 • jCharge - solarna stacja ładująca zapewniająca możliwość ładowania w przestrzeni publicznej wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych niskich mocy - głównie hulajnóg elektrycznych.
 • Kanri Soft - system cyfrowego zarządzania w chmurze łączący w sobie narzędzia pozyskiwania danych z wielu źródeł oraz ich przetwarzania i wizualizacji, dzięki któremu managerowie uzyskują natychmiastowy dostęp do wiarygodnych i uporządkowanych informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
 • KPMP Solutions - ReBe czyli rozwiązanie przeznaczone do wykonywania złączy nawierzchni asfaltowych redukujące straty materiału sięgające nawet 4 tony na jednym złączu oraz znacznie przyspieszające proces budowy.
 • Oxygeni - miejski filtr powietrza do sieciowego, zastosowania zewnętrznego, montowane w miejscach, gdzie ruch uliczny generuje znaczne zanieczyszczenie związkami lotnymi.
 • SEZO - precyzyjny system czujników zbliżeniowych spełniający rygorystyczne wymagania środowiskowe
 • Skysnap - inteligentny system wideo-identyfikacji oparty o sztuczną inteligencję dla bezzałogowych statków latających
 • Startup Computer – mobilna aplikacja, która pomaga zarządzać bazą danych urządzeń w przedsiębiorstwie, w tym m.in. pozwala na łatwą inwentaryzację, raportowanie wykonania zleceń oraz zdarzeń serwisowych, monitorowanie zbliżających się przeglądów oraz stanu posiadania poszczególnych klientów.
 
Więcej szczegółów o programie IndustryLab i wydarzeniu DemoDay:
http://www.industrylab.pl/

***
Organizator projektu

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu działa na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności od 1990 roku. Oferuje mikrofirmom i małym przedsiębiorcom dedykowane programy, oparte m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim. Inwestuje też w nowe przedsięwzięcia biznesowe, stale poszerzając obszar swojej działalności. Prowadzi także działania związane z pozyskiwaniem projektów inwestycyjnych, ich wdrażaniem i komercjalizacją oraz nadzorem. Posiada własne środki finansowe na inwestycje. Od 2004 roku akcje DGA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka oferuje szeroki zakres kompetencji i rozwiązań klientom działającym w różnorodnych branżach w całej Polsce. Konsekwentnie rozszerza swoją ofertę poprzez nieustanny rozwój kompetencji oraz budowę Grupy Kapitałowej DGA. Oferuje ona kompleksową obsługę podmiotów w takich dziedzinach, jak projekty unijne, doradztwo gospodarcze, zarządcze, finansowe, badania rynku, usługi audytorskie, wsparcie dla podmiotów z problemami i szkolenia.