Proszę czekać
Wyłącz preloader

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do piątej rundy programu akceleracji IndustryLab II

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do piątej rundy programu akceleracji IndustryLab II

W dniu 15 września 2021 r. rozpoczęty został nabór zgłoszeń do piątej rundy Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab II – projektu realizowanego w ramach Działania 2.5 POIR przez DGA S.A. we współpracy z uznanymi w Polsce i na świecie przedsiębiorstwami:

 • H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu S.A.,
 • Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.,
 • Swiss Krono S.A.
 • ZWM Czaja,
 • ZPUE S.A.,
 • Grupa Żywiec S.A.

Nabór jest szansą dla startupów i innowatorów przemysłowych, aby wziąć udział w 6-miesięcznym programie akceleracyjnym, w ramach którego każdy z zakwalifikowanych podmiotów otrzyma opiekę mentorską, wsparcie merytoryczne oraz finansowe w łącznej kwocie do 250 000 zł. Zgłoszenia przesyłać można do 2 listopada 2021 poprzez formularz online znajdujący się pod linkiem

http://www.industrylab.pl/ nabor

Zgłoszenie wysłać może istniejący już startup bądź osoba(y) planująca(e) założyć firmę po pozytywnej ocenie aplikacji, ale przed podpisaniem umowy o udziale w programie. Warunkiem udziału w Industrylab II jest bowiem posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorstwa, działającego w formie spółki kapitałowej nie dłużej niż 5 lat, z siedzibą w Polsce, nie powiązanego z Akceleratorem tj. DGA S.A. i Partnerami programu.

W sferze zainteresowań Akceleratora znajdują się wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów, a w szczególności projekty z branż: Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz Biogospodarka. Zgłaszane rozwiązania muszą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Udział mikro i małych przedsiębiorców w INDUSTRYLAB jest bezpłatny. Startup w ramach indywidualnego programu akceleracji otrzyma:

praktyczną wiedzę i umiejętności – uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwoju biznesu, finansów, zdobywania inwestora,wsparcie doradcze i mentorskie do kwoty 50 000 zł netto – doradcy i mentorzy będą wsparciem dla uczestników w procesie preakceleracji,

 • akceleracji i postakceleracji,
 • bezzwrotne wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i jego lub jej komercjalizacji do kwoty 200 000 zł netto,
 • dostęp do infrastruktury Partnerów,
 • promocję i networking – możliwość wdrażania swojego rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach,
 • możliwość zaprezentowania się podczas Demoday przed inwestorami, przedstawicielami mediów oraz potencjalnymi klientami,
 • wszelkie prawa do innowacyjnego rozwiązania będącego przedmiotem akceleracji pozostają własnością Startupu.

Akceleracja w ramach projektu INDUSTRYLAB II jest szansą na rozwój projektu, jego wdrożenie w dużym przedsiębiorstwie i komercjalizację jego efektów.

Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSRTYLAB II” realizowany jest przez DGA S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne, nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.industrylab.pl raz w mediach społecznościowych: https:// www.facebook.com/industryIab/ oraz https://www.linkedin.com/ company/industrylabaip

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej projektu lub kontakt bezpośredni z pracownikami Biura Projektu:

e-mail: biuro@industrylab.pl

Tel.: 505 820 079

Tel.: 601 809 130


Zapraszamy do udziału!