Zarząd DGA S.A.

Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka (od 2016 - doradcy restrukturyzacyjnego). Swoje kompetencje poszerzał również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995, jest również jej założycielem. Przez 25 lat działalności DGA zrealizował setki projektów doradczych, m.in. w zakresie wytyczania strategii przedsiębiorstw, prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa, procesów M&A, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wycen oraz wiele projektów szkoleniowo – doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu oraz Dziekanem Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersyetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Związana z branżą doradczą od początku swojej kariery zawodowej, Wiceprezes Zarządu w spółce DGA S.A. oraz od 2014 roku Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W ciągu 25 lat pracy w branży nadzorowała kilkaset projektów dotyczących zarówno sektora MSP, dużych podmiotów, jak i administracji. Były to projekty związane m.in. z prywatyzacją podmiotów, wycenami, procesami M&A oraz procesami restrukturyzacji i strategiami rozwoju.
W DGA S.A. odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów doradczo – szkoleniowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.
W DGA Centrum Sanacji Firm S.A., jako licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w wyborze procedur i przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych.
Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie. 

Mirosław Marek - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczony trener i ekspert w zakresie pomocy publicznej, funduszy europejskich oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie jako reprezentant Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1993-1996 odpowiedzialny za problematykę reprywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1997 - 2002 Dyrektor Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2002 - 2006 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako Wiceprezes Zarządu DGA od 2007 roku, koordynuje projekty inwestycyjne oraz badawcze dla podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przy również przy pozyskaniu wsparcia środków z Unii Europejskiej. Jest ekspertem w dziedzinie pomocy publicznej. Autor poradnika dla administracji publicznej pn.: Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” (2008 r.), współautor publikacji pn. „Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe” (2009 r.).
Również Prezes Zarządu Spółki DGA Optima Sp. z o.o. 

Rada Nadzorcza DGA S.A.

Karol Działoszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Karol Działoszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Ekonomika obsługi ruchu turystycznego. Przebieg kariery zawodowej:

1990-1998: współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. w Poznaniu, 

1997 - nadal: współwłaściciel spółki Inter Consult S.A., 

1997-2001: członek Rady Nadzorczej Inter Consult S.A., 

1992-1994: dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o., 

1993-2001:poseł na Sejm II i III kadencji, 1998, 2002-nadal doradca Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.,

2001-2006: członek Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,

2003 - nadal: Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,

2006 - nadal: własna działalność gospodarcza IIo Consulting Karol Działoszyński,

07.2004-08.2006: członek Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie,

01.2007-12.2007: Wiceprezes Zarządu Multimedia Concept S.A.

W 2015 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Romuald Szperliński - Czlonek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Romuald Szperliński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na kierunku: handel i towaroznawstwo. Przebieg kariery zawodowej:

1969-1970: Dyrektor Administracyjny w Estradzie Poznańskiej,

1971-1973: Asystent Dyrektora w Metalplast Poznań,

1973-1981: Właściciel Zakładu Rzemieślniczego,

1982-1992: Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Polonijnego Introl,

1990-nadal: Właściciel spółki Intrex,

1993-1998: Właściciel spółki Introl S.A.,

1999-2005: Właściciel i Prezes Zarządu spółki Introl S.A.,

2005-2008: Prezes Zarządu spółki Skanem Introl S.A.,

2008-nadal: Prezes Zarządu PHZ Intrex

Ponadto pełni funkcję Wiceprezydenta Rady Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji oraz Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, a także pastprezydenta Wielkopolskiego Klubu Kapitału. 

 

Jarosław Dominiak - Czlonek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Przebieg kariery zawodowej:

1999 - nadal:  inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,

2000 - nadal: stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public,

od 2000: członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie), członek zespołu konsultacyjnego utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego Forum Corporate Governance, członek kapituły konkursów na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej,

2007 - nadal: sędzia Sądu Giełdowego,

w latach 2009-2011: członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej; wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie,

2011 – nadal: członek stałej grupy doradczej Securities and Markets Stakeholder Group przy European Securities and Markets Authority w Paryżu,

2013 – nadal: członek zarządu organizacji EuroFinUse w Brukseli.
Pan Jarosław Dominiak specjalizuje się w tematyce klubów inwestorskich i komunikacji finansowej. Prelegent podczas licznych konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor komentarzy i artykułów w mediach finansowych.

 

Bogna Katarzyna Łakińska - Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Bogna Katarzyna Łakińska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Historia Sztuki, a także posiada Certyfikat IFG Francuskiego Instytutu Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży marketingowej. Przebieg kariery zawodowej:

1981 – 1982 Muzeum Narodowe w Poznaniu,

1984 –1985 Projektant odzieży w firmie Polonijnej Stawi,

1985 – 1991 Działalność gospodarcza PHU B.K. Łakińska,

1991 – do dziś Współzałożyciel i szef Agencji Reklamowej V&P,

2000 – do dziś Prezes Zarządu V&P Sp. z o.o.

Dziś zarządza V&P Group w skład której wchodzą  V&P Sp. z o.o. S.K.A. (agencja marketingu 360), Interactive Systems OKIA Sp. z o.o. S.K.A. (systemy wspierające sprzedaż i programy lojalnościowe), OKIA Sp. z o.o. S.K.A. (brand experience – eventy), ISA (brand design) oraz OPCOM Sp. z o.o. S.K.A. (digital). 

Dodatkowe informacje:

- Członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR,

- Członek Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

- Członek i przewodnicząca Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Firm Rodzinnych FBN Poland,

- Członek Rady Firm Rodzinnych w Konfederacji Lewiatan,

- Wielokrotny juror w Effie Awards oraz Członek Komisji Etyki Reklamy,

- Członek IAA (International Advertising Assocciation).

W 2008 roku uznana jako jedna z 50 Najbardziej Wpływowych Kobiet Polskiej Reklamy. 

 

Wojciech Tomaszewski - Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Wojciech Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przebieg kariery zawodowej: 

1975-1976 – Referent prawny w Zarządzie Inwestycji Szkół Wyższych,

1980-1982 – Inspektor w dziale handlu w RSW Ruch,

1982-1988 – Kierownik sklepu komisowego w PPHW Arpis,

1989 – do dziś Prezes Zarządu i właściciel firmy Toma Sp. z o.o.