Za nami Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

W ramach Poznąńskich Dni Przedsiębiorczości zakończonych wczoraj, w dniu 7 maja odbyła się siódma już edycja Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. DGA było gospodarzem jednego z paneli tematycznych, na którym mówiono o współpracy światowych liderów biznesu z lokalnymi MŚP w Wielkopolsce. 

"Metropolia w sieci międzynarodowej" To hasło przewodnie tegorocncznej edycji FGMP. Program merytoryczny debaty obejmował zagadnienia związane z systemem międzynarodowej współpracy i kontaktów w sieci europejskich miast. Panele dyskusyjne poświęcone były ocenie możliwości wykorzystania gospodarczego i naukowego potencjału Metropolii Poznań w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

DGA było gospodarzem panelu dyskusyjnego pt."Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku".Do udziału w dyskusji zaproszenie przyjęli:

  • Paulina Szewczyk - Dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej

  • Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański

  • Wojciech Kruk - Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
  • Dr Andrzej Byrt - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
  • Prof. Witold Hołubowicz - Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o.
  • Piotr Danielewicz - Rzecznik Prasowy Volkswagen Poznań

Moderatorem dyskusji był Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA S.A.

Ostatnie lata dla gospodarki, w szczególności europejskiej, były niezwykle trudne, co odczuli również polscy przedsiębiorcy. Jednak można śmiało powiedzieć, że dla Polski okres od początku wprowadzenia wolnego rynku do dziś to nieustanny wzrost gospodarczy. Oznacza to, że przez przeszło 20 lat polscy przedsiębiorcy wykreowali nowoczesne państwo, którym jest dziś Polska. Przyczyniły się do tego takie przełomowe wydarzenia, jak wejście naszego kraju do Unii Europejskiej, którego 10 rocznicą właśnie obchodzimy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju całej rodzimej gospodarki ma działalność przedsiębiorców, w szczególności tych drobnych, którzy stanowią 98% wszystkich podmiotów. Jak wyliczyła to Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, co godzinę w Polsce rejestrowanych jest 166 firm. Część tych podmiotów nie przetrwa i jest likwidowana, ale na tym polega swoboda wolnego rynku oparta na podejmowaniu ryzyka biznesowego.

Rozwój to również otwarcie na firmy zagraniczne, które inwestują w naszym kraju tworząc centra logistyczne, fabryki lub centra usługowe. Poszczególne regiony intensywnie walczą o inwestorów zagranicznych, którzy oceniają potencjalną lokalizację pod względem infrastruktury, potencjału kadrowego, coraz częściej też zaplecza naukowego. Region Poznania może poszczycić się wieloma inwestycjami zagranicznymi, wiele firm już ulokowały swój kapitał właśnie w stolicy Wielkopolski lub jej okolicach. Wystarczy wymienić takie znakomite marki, jak motoryzacyjni giganci Volkswagen, Man, czy Raben, czy centra logistyczne Panopa i Panattoni oraz znaną na całym świcie markę tytoniową Imperial Tabacco. Swoje centrale w okolicach Poznania ma ponad 30 dużych europejskich sieci handlowych, m.in. Lidl i Jeronimo Martins. Nie można zapomnieć o firmach z poznańskim rodowodem, które znalazły się w czołówce przedsiębiorstw: Solaris Bus&Coach, Apart, Yes, Żabka, Allegro i wiele innych.

Jako przykłady ostatnich inwestycji zagranicznych można podać duńską firmę Hempel Manufacturing, austriacki Baumit, czy amerykański koncern Kimball Electronics. W połowie 2014 roku w Tarnowie Podgórnym otwarte zostanie centrum logistyczne AMAZON.

Czy światowi liderzy biznesu, inwestorzy, którzy wybierają Metropolię Poznań, korzystają również z usług i produktów naszych lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw? Czy ten potencjał jest wykorzystywany? W jaki sposób te dwa, pozornie oddalone od siebie światy lokalnego przedsiębiorcy i światowego lidera biznesu mogą odnaleźć efekt synergii? I kto ma w tym procesie pośredniczyć? To są pytania, jakie padły  podczas dyskusji na panelu „Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku pracy”.

Dzięki zaproszonym Gościom, którzy reprezentowali zarówno małego przedsiębiorcę, dużą firmę jak i organizacje otoczenia biznesu mające rolę pomostu pomiędzy nimi – Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Starostwo Powiatowe, Międzynarodowe Targi Poznańskie czy też uczelnie wyższe na przykładzie Politechniki Poznańskiej. wyartykułowane zostały dotychczasowe doświadczenia, bariery i ułatwienia jaki już istnieją i plany na przyszłość wspierające współpracę tych dwóch światów. Przykładem giganta który bardzo intensywnie wykorzystuje silne strony Wielkopolski była firma Volkswagen Poznań, której Rzecznik Prasowy podkreślił ścisłą współpracę nie tylko z dostawcami z Poznania i okolic, ale również z uczelniami wyższymi, szczególnie Politechniką Poznańską ze względu na profil produkcji. 

Zapraszamy serdecznie do przeglądu prezentacji Panelistów tego panelu, które załączone są poniżej.