"Jak budować model biznesowy - w teorii i praktyce" - wykład Prezesa DGA na Targach Usług dla Biznesu

7 maja ruszyły Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, w ramach których przygotowany został bardzo bogaty program merytoryczny dla osób zainteresowanych założeniem własnego biznesu lub już go prowadzących. Od 4 lat organizowane w Poznaniu już na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta. Dni Przedsiębiorczości Poznań to cykliczne wydarzenie, łączące pod jednym logo, w tym samym czasie i miejscu różne imprezy o ugruntowanej pozycji i prestiżu: Targi Usług dla Biznesu, Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, Forum Franczyzy, Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Start Up! Poznań.

W ramach Targów Usług dla Biznesu, DGA przygtowała wykład dla osób zainteresowanych tematem budowania modelu biznesowego. Wykład pod tytułem "Jak budować model biznesowy - w teorii i praktyce" zaprezentował Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA.

Podstawę teoretyczną do budowy modelu biznesowego stanowiła książka autorstwa Alexandra Osterwaldera i Yves'a Pigneur pt.:"Tworzenie modeli biznesowych - podręcznik wizjonera"(Wydawnictwo Helion). Natomiast częśc praktyczna wykładu została podparta przykładem portalu Audiobook.pl. Uczestnicy wykładu zostali również zaproszeni przez Prelegenta do włączenia się w proces tworzenia modelu biznesowego Audiobook.pl - każda refleksja, wizja czy pomysł są bardzo mile widziane!

Załączamy prezentację z wczorajszego wykładu i zachęcamy do zapoznania się z nią. Zapraszamy również do kontaktu na adres model@audiobook.pl - osoby z najbardziej kreatywnym pomysłem nagrodzimy!