2013

10-12-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 24.12.2013 r. (WTOREK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

26-11-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 10.12.2013 r. (WTOREK).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

21-11-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji Członka Komisji Oceny Wniosków oraz Pełnienie funkcji przewodniczącego weryfikacji wniosków (Komisji Oceny Wniosków) w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt: "Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku". Termin składania ofert: 05.12.2013 r. Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1

13-11-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 27.11.2013 r. (ŚRODA).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

28-10-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 13.11.2013 r. (ŚRODA).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

25-09-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 09.10.2013 r. (ŚRODA).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzor umowy

13-09-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt: "Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku". Termin składania ofert: 27.09.2013 r. Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.
Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 / Załącznik nr 4

30-08-2013Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez DGA S.A. projektu Pt: „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych II”, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie analizy osobowościowej i kompetencyjnej u 400 uczniów z 3 techników z województwa łódzkiego. Termin składania ofert – do 13.09.2013 r. , do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe / Załączniki

19-08-2013Informacja

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z protokołem z badania i oceny ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”.

Protokół z badania ofert

14-08-2013Informacja

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z protokołem z otwarcia ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”.

Protokół z otwarcia ofert

08-08-2013Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem i podsumowaniem ofert na świadczenie usług: zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz najmu sal szkoleniowych, złożonych w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”.

Protokół z otwarcia ofert / Protokół z badania i oceny ofert

05-08-2013Informacja

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się w wynikami postępowania na wybór wykonawcy usługi opracowania materiałów szkoleniowych w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”.

Protokół z otwarcia ofert / Protokół z badania i oceny ofert

02-08-2013Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez DGA S.A. projektu Pt: „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych II”, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół zawodowych. Termin składania ofert – do 19.08.2013 r. , do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe / Załączniki

02-08-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług na: Wsparcie szkoleniowo-doradcze w efektywnym wykorzystaniu dotacji w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 19.08.2013 r. (PONIEDZIAŁEK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

02-08-2013Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez DGA S.A. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu Pt: „Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej”, w ramach Priorytetu IV Działania 4.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert naprzygotowanie i przeprowadzenie Nocy Naukowców. Termin składania ofert – do 20.08.2013, do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe / Załączniki

30-07-2013Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”. Zachęcamy do udziału w postępowaniu!

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 / Załącznik nr 4

24-07-2013Ważny komunikat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o uzupełnieniu treści zapytania ofertowego na świadczenie usług zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz wynajmu sal szkoleniowych w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”. Prosimy o zapoznanie się z treścią uzupełnienia.

Uzupełnienie do zapytania ofertowego

23-07-2013Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert na świadczenie usług zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz wynajmu sal szkoleniowych w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 / Załącznik nr 4

19-07-2013Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, zapraszamy do przedstawienia oferty na opracowanie materiałów szkoleniowych w ramach Projektu „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”, jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 / Załącznik nr 4

09-07-2013Zapytanie ofertowe

 DGA S.A. zaprasza do składania ofert na:
a) świadczenie usługi szkoleniowej (w tym zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń),
b) świadczenie usługi cateringowej (zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń),
c) badania lekarskie dla uczestników szkoleń.
w ramach projektu: Budujemy kwalifikacje w Wielkopolsce. Kursy dla pracowników sektora MSP z branży budowlanej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (8.1.1 PO KL)
Termin składania ofert: 24.07.2013 r. (środa). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1

09-07-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na:
a) świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu prawa jazdy na kierowców zawodowych (w tym zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń),
b) świadczenie usługi cateringowej (zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń),
c) badania lekarskie dla uczestników szkoleń.
w ramach projektu: Wybierz drogę dla swojej firmy! Kursy na kierowców zawodowych dla sektora MMSP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (8.1.1 PO KL)
Termin składania ofert: 24.07.2013 r. (środa). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Formularz ofertowy

04-07-2013Informacja

Szanowni Państwo,
Ze względu na omyłkę pisarską zawartą w zapytaniu ofertowym z dnia 03.07.2013r. w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim" (użyto słowa zamiast kwalifikacja - słowa klasyfikacja, dotyczy szkolenia zawodowego: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy) zamieszczamy skorygowane dokumenty.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

03-07-2013Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 02.07.2013

Szanowni Państwo,
DGA S.A. unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 02.07.2013r. dotyczącego wyboru organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu „W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi na niedoprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje ponadto, iż jeszcze w dniu dzisiejszym ponownie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

03-07-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 17.07.2013 r. (WTOREK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

02-07-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 16.07.2013 r. (WTOREK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Wzór umowy

11-06-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 25.06.2013 r. (WTOREK).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

04-06-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 18.06.2013 r. (WTOREK)
Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

20-05-2013Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez DGA S.A. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu Pt: „Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej”, w ramach Priorytetu IV Działania 4.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert naprzygotowanie i przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych. Termin składania ofert – do 6 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe / Załączniki

26-04-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 14.05.2013 r. (WTOREK)
Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

22-04-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 08.05.2013 r. (ŚRODA)
Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

18-04-2013Komunikat

Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z otwarcia ofert na przeprowadzenie audytu projektu "Efektywność energetyczna w praktyce". Dokument w załączeniu.

Protokół z otwarcia ofert

18-04-2013Zapytania ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 06.05.2013r. (PONIEDZIAŁEK)
Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

03-04-2013Komunikat

Z uwagi na zakończenie procedury wyboru DGA S.A. zaprasza do zapoznania się z protokołami z otwarcia oraz badania ofert na świadczenie usług 4. metodyków programowych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”.

Protokół z otwarcia ofert / Protokół z badania i oceny ofert

02-04-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprosza do składania ofert na przeprowadzenie audytu Projektu "Efektywność energetyczna w praktyce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 2.1.1. Rozwój Kapitału Ludzkiego w Przedsiębiorstwach). Szczegóły dot. zapytania znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3a / Załącznik nr 3b / Załącznik nr 4 / Załącznik nr 5 / Załącznik nr 6

25-03-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 09.04.2013 r. (WTOREK)
Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

20-03-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 04.04.2013 r. (CZWARTEK).
Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

14-03-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług 4. metodyków programowych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach”. Szczegóły postępowania zawierają załączone dokumenty.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 / Załącznik nr 4 / Załącznik nr 5 / Załącznik nr 6

13-03-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 27.03.2013 r. (ŚRODA).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

12-03-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 26.03.2013 r. (WTOREK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 / Wzór umowy

28-02-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 14.03.2013 r. (CZWARTEK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

27-02-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "Wspieramy nowe zatrudnienie". Termin składania ofert: 13.03.2013 r. (Środa). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

26-02-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 12.03.2013 r. (WTOREK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzrór umowy

15-02-2013Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez DGA S.A. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu Pt: „Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej”, w ramach Priorytetu IV Działania 4.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie e-seminariów. Oferty należy składać do dnia 01.03.2013 r. do godziny 15.00. Szerszy opis dotyczący zapytania – w załączniku.

Zapytanie ofertowe / Załączniki

13-02-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 27.02.2013 r. (ŚRODA). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

08-02-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim". Termin składania ofert: 22.02.2013 r. (PIĄTEK).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

04-02-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia". Termin składania ofert: 18.02.2013 r. (PONIEDZIAŁEK).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

21-01-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia". Termin składania ofert: 04.02.2013 r. (PONIEDZIAŁEK).Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Wzór umowy

17-01-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia". Termin składania ofert: 31.01.2013 r. (CZWARTEK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3

17-01-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie warsztatów dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia". Termin składania ofert: 31.01.2013 r. (CZWARTEK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3

17-01-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia".Termin składania ofert: 31.01.2013 r. (CZWARTEK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 / Załącznik nr 4 / Załącznik nr 5

09-01-2013Zapytanie ofertowe

DGA S.A. zaprasza do składania ofert na wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu "W Kierunku Nowego Zatrudnienia". Termin składania ofert: 24.01.2013 r. (CZWARTEK). Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dot. zamówienia.

Zapytanie ofertowe / Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2