Zapytania ofertowe

 

2018-02-21

ROZEZNANIE RYNKU NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ WYDARZENIA DEMODAY

Rozeznanie rynku prowadzone jest na potrzeby Projektu „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB”, realizowanego przez DGA S.A. w ramach pilotażowego konkursu Scale UP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Działanie 2.4, Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.