Projekt „Ja też mogę być przedsiębiorcą”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowany jest przez DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy. Celem głównym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia).
Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje: doradztwo zawodowe, diagnozę kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia ABC przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji, wsparcie pomostowe: finansowe i doradczo-szkoleniowe.
W efekcie działań projektu do końca września 2018 r. ma powstać 65 nowych mikroprzedsiębiorstw.


Wysokość wkładu UE wynosi 3 662 205,82 zł.

Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 26.03.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
78/JTMBP
95
2.
79/JTMBP
100
3.
80/JTMBP
94
4.
81/JTMBP
107
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 23.03.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
73/JTMBP
95
2.
74/JTMBP
104
3.
75/JTMBP
99
4.
76/JTMBP
88
5.
77/JTMBP
102
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 04.01.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
72/JTMBP
98
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 03.01.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
71/JTMBP
113
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 02.01.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
70/JTMBP
106
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą z dniem 7 listopada 2017r. załącznika nr 22 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tj. Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem – do pobrania tutaj.
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 06.09.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
67/JTMBP
108
2.
69/JTMBP
104
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 04.09.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
6/JTMBP/JG
123
2.
3/JTMBP/JG
120
3.
8/JTMBP/JG
115
4.
2/JTMBP/JG
114
5.
5/JTMBP/JG
112
6.
1/JTMBP/JG
109
7.
10/JTMBP/JG
109
8.
7/JTMBP/JG
104
9.
4/JTMBP/JG
102
10.
5/JTMBP/JG
96
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 30.08.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
65/JTMBP
112
2.
64/JTMBP
108
3.
66/JTMBP
107
4.
68/JTMBP
95
 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 23.08.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
63/JTMBP
115
2.
61/JTMBP
115
3.
62/JTMBP
106
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 21.08.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
57/JTMBP
99
2.
58/JTMBP
96
3.
60/JTMBP
94
4.
59/JTMBP
89
5.
56/JTMBP
75
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 18.08.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
54/JTMBP
81
2.
55/JTMBP
80
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 09.08.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
49/JTMBP
117
2.
53/JTMBP
110
3.
53a/JTMBP
108
4.
51/JTMBP
103
5.
52/JTMBP
102
6.
50/JTMBP
99
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 08.08.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
48/JTMBP
103
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 01.08.2017 r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
47/JTMBP
80
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 27.07.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
45/JTMBP
118
2.
44/JTMBP
113
3.
42/JTMBP
111
4.
43/JTMBP
99
5.
46/JTMBP
99
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą z dniem 19 lipca 2017r. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dokument do pobrania tutaj) oraz załącznika nr 1 do Regulaminu…, tj. Formularza rekrutacyjnego, prosimy o składanie Formularza rekrutacyjnego do udziału w projekcie na obowiązującym od dnia 19 lipca 2017 r. wzorze (plik poniżej).
Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 4 do Regulaminu…, tj. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.

Poniżej zamieszczamy Państwu aktualny na dzień 19 lipca 2017r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą” oraz komplet załączników.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 18.07.2017 r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
41/JTMBP
114
2.
40/JTMBP
113
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl
Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 17 lipca 2017 r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dokonany przez Komisję Oceny Wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki.
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
Informacja o rekomendowaniu/ nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1.
11/JTMBP
96,5 pkt
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2.
19/JTMBP
95 pkt
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3.
4/JTMBP
93 pkt
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
Informacja o rekomendowaniu/ nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1.
11/JTMBP
nie dotyczy
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2.
19/JTMBP
nie dotyczy
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3.
4/JTMBP
nie dotyczy
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 11.07.2017 r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
39/JTMBP
100
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 04.07.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
38/JTMBP
110
2.
36/JTMBP
107
3.
37/JTMBP
98
 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 14.06.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
35/JTMBP
112
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 29.05.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
31/JTMBP
119
2.
33/JTMBP
117
3.
34/JTMBP
112
3.
28/JTMBP
99
4.
32/JTMBP
83
 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl

 


 

 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 19.05.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:

 

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
30/JTMBP
114
2.
29/JTMBP
111
3.
26/JTMP
106

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 10.05.2017r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:

 

Lp.

Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego

Liczba uzyskanych punktów

1.

27/JTMBP

111

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 26.04.2017r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
25/JTMBP
118
2.
24/JTMBP
109
3.
9/JTMBP
102
 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 10.04.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
22/JTMBP
115
 
 
 
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Ja też mogę być przedsiębiorcą”. 

Obowiązujący załącznik można pobrać tutaj

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.


 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 28.03.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
21/JTMBP
112
 
 
 
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 marca 2017r. dokonana została zmiana w zapisach Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Ja też mogę być przedsiębiorcą”.

Zmiana dot. sposobu podpisywania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego – nie jest wymagane podpisywanie dokumentu w obecności notariusza. 

Obowiązujący Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Ja też mogę być przedsiębiorcą” można pobrać tutaj.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 

2017-03-28 Wyniki procesu oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy wyniki procesu oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dokonanego przez Komisję Oceny Wniosków w terminie 27 marca 2017r.


Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego

Liczba uzyskanych punktów

Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego

1.
8/JTMBP
89 pkt.
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2.
3/JTMBP
72 pkt. 
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego

Liczba uzyskanych punktów

Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego

1.
8/JTMBP
Nie dotyczy
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2.
3/JTMBP
Nie dotyczy
Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Uczestnicy projektu, których Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego, mogą dokonywać rejestracji planowanej działalności gospodarczej. Przedłożenie wpisu o dokonanej rejestracji stanowi warunek podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego/ Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego.

Szczegółowe informacje w zakresie podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego/ Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 17.03.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
19/JTMBP
107
2.
20/JTMBP 
100
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 

2017-03-15 Informacja o rozpoczęciu naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

DGA SA, Realizator projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą” zaprasza wszystkich Uczestników projektu, którzy ukończyli ścieżkę wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach projektu, do składania Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 16 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie…).
Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”, które mieści się w Świdnicy (58-100), przy ulicy Długiej 6. Biuro projektu czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00.
Przypominamy o konieczności złożenia Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie…
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu, pod nr tel. 74 660 62 72 lub drogą mailową na adres.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 10.03.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
18/JTMBP
100
 
 
 
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 02.03.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
15/JTMBP
105
2.
17/JTMBP
101
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dnia 24.02.2017r.  zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:
 
Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
14/JTMBP
119
2.
16/JTMBP
114
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dn. 21.02.2017r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:

 

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
13/JTMBP
112

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.


 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dn. 14.02.2017r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:

 

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
12/JTMBP
101

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.


 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dn. 08.02.2017r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:

 

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
10/JTMBP
116
2.
11/JTMBP
114

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.


 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dn. 19.01.2017r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”:

 

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
8/JTMBP
117
2.
7/JTMBP
110

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dn. 09.01.2017r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą”: 

Lp.
Numer rejestracyjny formularza rekrutacyjnego
Liczba uzyskanych punktów
1.
6/JTMBP
117
2.
3/JTMBP
116
3.
4/JTMBP
104
4.
 
 
5.
 
 
6.
 
 
7.
 
 


W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74/ 660 62 72 lub za pośrednictwem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl .

Szanowni Państwo, 
w związku ze zmianą załącznika nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Ja też mogę być przedsiębiorcą”, tj. Formularza rekrutacyjnego, prosimy o składanie Formularza rekrutacyjnego na obowiązującym od dnia 30 grudnia 2016 r. wzorze (plik poniżej).

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dn. 23.12.2016r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się wynikami.

Szanowni Państwo!
W związku ze zmianą załącznika nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Ja też mogę być przedsiębiorcą”, tj. Formularza rekrutacyjnego, prosimy o składanie Formularza rekrutacyjnego na obowiązującym od dnia 09 grudnia 2016 r. wzorze.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dn. 24.11.2016r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wszystkimi załącznikami otrzymał akceptację Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W związku z powyższym Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną do projektu „Ja też mogę być przedsiębiorcą” (pliko do pobrania poniżej).

Nabór dokumentacji rekrutacyjnej rozpocznie się 9 grudnia 2016 roku. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) prosimy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Biuro projektu mieści się w Świdnicy (58-100), przy ulicy Długiej 6. Czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel 74 660 62 72 lub adresem e-mail: rekrutacja8.3@dga.pl.

Do pobrania:

Ja też mogę być przedsiębiorcą

W dniu 22 września 2016 roku DGA S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pt. „JA TEŻ MOGĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.

Umowa będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego (10 powiatów charakteryzujących się jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia) do 30 września 2018 r. Partnerem w projekcie jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia). Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmie doradztwo zawodowe, diagnozę kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia ABC przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji, wsparcie pomostowe: finansowe i doradczo-szkoleniowe.

W efekcie działań projektu do końca września 2018 r. ma powstać 65 nowych mikroprzedsiębiorstw. 

Biuro projektu mieści się w Świdnicy pod adresem:

ul. Długa 6

58-100 Świdnica
tel. 74/ 660 62 72

 

Wkrótce więcej informacji na temat realizowanego przez DGA S.A. projektu, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Ja też mogę być przedsiębiorcą

W dniu 22 września 2016 roku DGA S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pt. „JA TEŻ MOGĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.

Umowa będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego (10 powiatów charakteryzujących się jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia) do 30 września 2018 r. Partnerem w projekcie jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia). Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmie doradztwo zawodowe, diagnozę kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia ABC przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji, wsparcie pomostowe: finansowe i doradczo-szkoleniowe.

W efekcie działań projektu do końca września 2018 r. ma powstać 65 nowych mikroprzedsiębiorstw. 

Biuro projektu mieści się w Świdnicy pod adresem:

ul. Długa 6

58-100 Świdnica
tel. 74/ 660 62 72

 

Wkrótce więcej informacji na temat realizowanego przez DGA S.A. projektu, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Ja też mogę być przedsiębiorcą

W dniu 22 września 2016 roku DGA S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pt. „JA TEŻ MOGĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.

Umowa będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego (10 powiatów charakteryzujących się jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia) do 30 września 2018 r. Partnerem w projekcie jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia). Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmie doradztwo zawodowe, diagnozę kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia ABC przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji, wsparcie pomostowe: finansowe i doradczo-szkoleniowe.

W efekcie działań projektu do końca września 2018 r. ma powstać 65 nowych mikroprzedsiębiorstw. 

Biuro projektu mieści się w Świdnicy pod adresem:

ul. Długa 6

58-100 Świdnica
tel. 74/ 660 62 72

 

Wkrótce więcej informacji na temat realizowanego przez DGA S.A. projektu, serdecznie zapraszamy do kontaktu!