Inwestycje DGA

Intensywne działania w zakresie poszukiwania inwestycji kapitałowych trwają w DGA od początku 2010 roku. Rozbudowa grupy kapitałowej to jeden z kluczowych celów w strategii na lata 2010-2011 przyjętej przez Zarząd DGA.

Intencją procesu zmian podjętego przez DGA to utworzenie funduszu inwestycyjnego, w ramach którgo rozwijać się będą mogły zarówno nowo powstałe firmy, jak i podmioty już funkcjonujące na rynku. Jesteśmy otwarci na różne branże oraz wielkości firm. Kluczowym kryterium jest potencjał, jaki reprezentuje dana inwestycja, jej efektywność oraz możliwość uzyskanie efektu synergii pomiędzy obszarem doradztwa a nowymi podmiotami.